8. Sykmelders rolle i sykmeldingsperioden: Oppfølgingsplan, aktivitetskravet og dialogmøter

8.1 Oppfølgingsplan innen 4 uker

8.2 Aktivitetskravet / Erklæring om aktivitet innen 8 uker

8.3 Dialogmøter med arbeidsgiver

8.4 Aktørenes plikter og ansvar

8.5 Syk etter sykepengeåret. Arbeidsavklaringspenger.

Sist faglig oppdatert: 07. desember 2016