Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.1. Oppfølgingsplan innen 4 uker

En plan for oppfølging av sykmeldte skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med den sykmeldte.

Planen må være laget senest innen fire ukers sykmelding, med mindre det er åpenbart unødvendig. Dette gjelder både ved full og gradert sykmelding. Arbeidsgiver skal sørge for at oppfølgingsplanen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet og senest etter fire uker.

Hvis du ikke har fått noen oppfølgingsplan etter 4 ukers sykmelding, kan du:

 • etterspørre den i sykmeldingen, i felt for innspill til arbeidsgiver
 • spørre pasienten om han har deltatt i arbeid med en oppfølgingsplan
 • eventuelt be pasienten etterlyse en oppfølgingsplan

Dine innspill på sykmeldingen og den informasjonen du gir din pasient kan ha betydning for utarbeidingen av oppfølgingsplanen. Det kan gjelde dine vurderinger av når pasienten kan forventes å kunne bli friskmeldt, muligheter for gradering og opptrapping av belastning, samt medisinske råd om avlastning eller belastning.

Dette betyr oppfølgingsplanen for sykmelder

Oppfølgingsplanen kan gi viktig informasjon til sykmelder. Den er med på å gi sykmelder mulighet til å kvalitetssikre sitt beslutningsgrunnlag for videre sykmelding eller for friskmelding.

Oppfølgingsplanen kan også gi sykmelder anledning til å ta initiativ (med pasientens samtykke) overfor arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste, NAV eller andre aktører.

Oppfølgingsplanen skal være et arbeidsdokument for dialogmøter og bidra til at disse blir effektive.

Innhold i oppfølgingsplanen

 • Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne
 • Tiltak for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med sykdom, ulykke, slitasje eller lignende
 • Aktuell tilrettelegging og tiltak i arbeidsgivers regi
 • Eventuelt behov for ekstern bistand fra myndighetene
 • Plan for videre oppfølging

Informasjon til arbeidsgiver om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere (nav.no)

Slik tar du vare på oppfølgingsplanen

Oppfølgingsplanen mottar du elektronisk i ditt EPJ-system, hvis du er fastlege og arbeidsgiver har sendt den inn via Altinn. Alternativt vil du få den som et brev i posten eller ved at pasienten har den med seg til en konsultasjon.

Forslag til arkivering hvis du mottar oppfølgingsplan på papir:

 • Scanne relevant tekst til EPJ – slik det gjøres med brev og epikriser mottatt på papir.
 • Billedscanne til EPJ – da mange oppfølgingsplaner er skrevet for hånd eller på skjema med rammer som vanskeliggjør tekstscanning kan dette være enkleste mulighet for å lagre i EPJ. Kontakt din leverandør om du ikke har billedscanning til EPJ.
 • Mellomlagring i mappe – oppfølgingsplanen er «ferskvare» og er kun interessant mens saken pågår. En nødløsning kan være å ta vare på oppfølgingsplaner i en mappe (på sikker måte) for å rydde ut og makulere etter hvert som de «går ut på dato».

 

Siste faglige endring: 28. november 2016