8.4. Aktørenes plikter og ansvar

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fastsetter noen plikter, møtearenaer og tidsfrister i oppfølgingsarbeidet. Målet er å unngå unødig langvarig sykmeldinger.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å medvirke til å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær.

Som sykmelder er du en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Les mer om aktørenes plikter og ansvar på nav.no

Sist faglig oppdatert: 28. november 2016