Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.4. Aktørenes plikter og ansvar

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fastsetter noen plikter, møtearenaer og tidsfrister i oppfølgingsarbeidet. Målet er å unngå unødig langvarig sykmeldinger.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å medvirke til å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær.

Som sykmelder er du en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Les mer om aktørenes plikter og ansvar på nav.no

Siste faglige endring: 28. november 2016