Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gjennomføre forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Veiledningsmateriellet bygger på erfaringene fra det treårige utviklingsprogrammet for forebyggende hjemmebesøk til eldre.

Praktiske forberedelser og samtalemetodikk

"Hva er viktig for deg?" kan være et hensiktsmessig spørsmål for å bidra til refleksjon rundt den enkeltes ressurser, strategier for hverdagsmestring og ansvar for egen helse.

Under beskrives ulike samtaletemaer som kan være aktuelle i et forebyggende hjemmebesøk. I tillegg til disse samtaletemaene kan det være aktuelt:

  • å gi informasjon om muligheten til å bidra inn i frivillig arbeid i kommunen
  • å skape riktige forventninger om hva kommunen kan bistå med f.eks. når det gjelder bolig eller praktisk bistand.

Samtalemetodikk

Motiverende intervju er i stor grad benyttet som samtalemetodikk. 

Informasjonsmappe

Av praktiske forberedelser vil det være nyttig å lage en informasjonsmappe med relevant informasjon som kan legges igjen etter hjemmebesøket eller bli delt ut i gruppemøtet.

Informasjonsmappen kan for eksempel inneholde:

  • Kontaktinformasjon til den som utfører forebyggende hjemmebesøk
  • En liste over om kommunens tilbud om aktivitetsgrupper og frivilliggrupper
  • Relevante brosjyrer (f.eks. brann, fall, vold o.l.)
  • Hjelpetilbud (hjelpetelefoner o.l.)
  • Invitasjon til tilbudet «lyst på livet»
  • Nødnumrene

Først publisert: 28.02.2017 Siste faglige endring: 28.02.2017 Se tidligere versjoner