Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gjennomføre forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Veiledningsmateriellet bygger på erfaringene fra det treårige utviklingsprogrammet for forebyggende hjemmebesøk til eldre.

Innhente opplysninger fra helsenett

For å kunne få tilsendt navn og adresse om målgruppen man ønsker å gi et tilbud, må kommunen sende en skriftlig søknad til Helsenett.

I søknaden skisseres følgende:

  • Hvilke opplysninger som ønskes
  • Hvem som skal benytte opplysningen
  • Hvilket formål skal opplysningene benyttes til

Søknaden må underskrives av ledelsen i kommunen. For å få mest mulig oppdatert liste kan søknaden sendes i begynnelsen av inneværende år.

Invitasjon

Invitasjon sendes ut til den enkelte per brev med dato for hjemmebesøket eller gruppemøtet. Utforming av invitasjonen kan ha stor betydning for deltakelse. Formål og innhold bør komme tydelig frem, og det kan være hensiktsmessig å gi informasjon om hvilke samtaletemaer som kan være aktuelle.

Hjemmebesøk

Den som skal gjennomføre besøket kan ringe et par dager i forkant for å bekrefte avtalen og avklare eventuelle spørsmål.

Gruppemøte

For å stimulere til deltakelse kan det gis mulighet til å ta med ektefelle, annen familie eller en venn på møtet. De som ikke har meldt seg på kan ev. få tilbud om hjemmebesøk isteden.

Først publisert: 28.02.2017 Siste faglige endring: 28.02.2017 Se tidligere versjoner