Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablere forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester, eller som har begrensede tjenester fra kommunen.

Forankring

God forankring er viktig for at tilbudet skal bli prioritert og inkludert i kommunens helhetlige folkehelsearbeid og helse- og omsorgstjeneste.

Før oppstart av forebyggende hjemmebesøk, bør det være politisk og administrativ enighet om satsningen.

​Organisering

Tilbudet kan plasseres organisatorisk under helsetjenesten i kommunen og sammen med andre forebyggende tjenester. Samarbeid med ulike forebyggende tjenester, hjemmetjenesten, ergo- og fysioterapitjenesten, frivillig sektor med flere, vil være viktig.

Samlokalisering med andre relevante tjenester og tilbud kan gi bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse.

Individuelle hjemmebesøk

Individuelle hjemmebesøk er den mest utbredte måten å gjennomføre forebyggende hjemmebesøk på. Alternativt kan samtalen finne sted i kommunens lokaler.

Et hjemmebesøk kan ha ulike perspektiver:

  • Ressursfokusert samtale: Den enkeltes behov for informasjon ligger til grunn. «Hva er viktig for deg?» står sentralt.
  • Forebygge sykdom og skade: Fokus på brann- og fallforebygging og en gjennomgang av øvelser og brosjyrer.
  • Helserådgivning og informasjon om aktuelle tjenester: Tips og råd for å opprettholde god helse som f.eks. ernæring og fysisk aktivitet samt informasjon om kommunens tilbud.
  • Avdekke funksjonssvikt og hjelpebehov: Bruk av screeningmetoder og medisinske tester.

Referanse: Skumsnes, R., Teigen, S., Alvsvåg, H., & Førland, O. (2015). Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Idehåndbok med anbefalinger.

Gruppemøte

Et alternativ til individuelle hjemmebesøk er å invitere eldre til et gruppemøte i kommunens lokaler. Møtet kan bestå av presentasjon av ulike tema (mulige samtaletema er beskrevet her), diskusjoner og øvelser.

Mulige fordeler med gruppemøte:

  • Betydelig mindre ressursbruk enn ved individuelle hjemmebesøk
  • Kan ev. bruke mer ressurser på personer i risikogrupper
  • Positivt å komme sammen med andre på samme alder og i samme situasjon, og mulighet til å diskutere

Mulige ulemper med gruppemøte:

  • Får ikke den individuelle samtalen, kartleggingen og vurderingen
  • Den enkelte blir ikke «sett» på samme måte som ved individuelle samtaler
  • Får ikke den samme behovs- og helseoversikten som man kan få ved individuelle hjemmebesøk

Gruppemøte erstatter den individuelle samtalen. Individuelt hjemmebesøk bør likevel tilbys til personer som ikke ønsker å delta på gruppemøte, personer som ønsker hjemmebesøk i tillegg til gruppemøtet eller personer som er i en risikogruppe. 

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenesten i Oppland og Hedmark har utviklet og prøvd ut en gruppemodell som er kalt for Forebyggende informasjonsmøte.

Først publisert: 28.02.2017 Siste faglige endring: 28.02.2017 Se tidligere versjoner