Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablere forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester, eller som har begrensede tjenester fra kommunen.

Forebyggende hjemmebesøk er en arena der eldre i kommunen kan få kjennskap til kommunens tilbud både innenfor helse, kultur, idrett og frivillighetsfeltet.

En kartlegging av hvilke tilbud og behov som eksisterer blant eldre i kommunen er et godt utgangspunkt før etablering av tilbudet. En slik kartlegging kan også avdekke behov for nye tilbud i kommunen.

Hva som kan inngå i en kartlegging

De eldre

 • Bruk av kommunale tjenester (antall/andel eldre som har mottar hjemmetjenester/institusjonstjenester)
 • Andel aleneboende eldre
 • Andelen eldre med etnisk minoritetsbakgrunn
 • Særtrekk for gruppen eldre i denne kommunen  

Hvilke tilbud finnes i kommunen

 • Kommunal regi
 • Frivillighetssentral
 • Frivillige
 • Kultur 
 • Idrett

Kommunen

 • Oversikt over helsetilstand i kommunen (folkehelsebarometeret)
 • Befolkningssammensetning (antall / andel eldre)
 • Geografiske forhold

Først publisert: 28.02.2017 Siste faglige endring: 28.02.2017 Se tidligere versjoner