Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablere forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester, eller som har begrensede tjenester fra kommunen.

​Samarbeid med andre tilbud og tjenester vil ha betydning for at tilbudet skal fungere godt. Dette gjelder både internt i kommunen, med frivillige og andre aktører. Samarbeid kan bidra til å stimulere de eldre til å delta og bidra i ulike aktivitetstilbud og andre kommunale og frivillige tilbud. I tillegg kan en gjennom samarbeidspartnerne fange opp personer i risikogrupper, og enkelt henvise videre til riktige instanser for oppfølging av personer ut fra reelle behov.

Aktuelle samarbeidspartnere

Det er nødvendig å se etablering og organisering av forbyggende hjemmebesøk i sammenheng med øvrige tjenester og tilbud i primær- og spesialisthelsetjenesten. Målet er å:

 • skape helhetlige og koordinerte tjenester
 • fange opp de eldres behov
 • bidra til økt  deltakelse og frivillighet blant de eldre

Aktuelle samarbeidspartnere kan gjerne medvirke i utviklingen av tilbudet.

Eksempler på aktuelle samarbeidspartnere:

 • fastlege
 • primærhelseteam
 • hjemmetjeneste
 • ergo- og fysioterapitjeneste
 • psykisk helse
 • frisklivssentral
 • demensteam/hukommelsesteam
 • brann/redning
 • frivillig sektor
 • lærings- og mestringssenter
 • spesialisthelsetjenesten

Eksempler på ulike tilbud: 

 • frisklivssentraler
 • fysisk aktivitetsgrupper (treningsgrupper, fallforebyggende trening, turgrupper, dans)
 • sosiale aktivitetsgrupper og selvhjelpsgrupper (felles middag, interessegrupper, samtalegrupper)
 • helsestasjon for eldre
 • seniorsentre/eldresentre/aktivitetssentre
 • frivillige tilbud og Frivilligsentral
 • Lyst på livet (fhi.no)

Først publisert: 28.02.2017 Siste faglige endring: 28.02.2017 Se tidligere versjoner