Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Støtte og veiledning

Her er ressurser til veiledning og støtte i arbeidet med reformens innsatsområder, tverrgående tema og satsingsområder. Veiledningsressursene har regionale støtteapparat som målgruppe, men kan også brukes lokalt.

Kunnskapsnotater og forskning

Senter for omsorgsforskning har utarbeidet kunnskapsnotater om reformens innsatsområder, tverrgående tema og satsingsområder. Omsorgsbiblioteket har en egen temaside for Leve hele livet der kunnskapsnotater er lagt ut og hvor det er tilrettelagt for søk i forskning og utviklingsarbeid på reformens innsatsområder, tverrgående tema og satsingsområder. 

Leve hele livet (helsebiblioteket.no

Eksempler fra arbeidet med reformen

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har en egen Leve hele livet-nettside der både kunnskap- og kompetanseressurser og erfaringer fra arbeidet med reformen kan spres på tvers av kommuner og regioner.

Utviklingssentrene og Leve hele livet-reformen (levehelelivet.utviklingssenter.no)

  Veiledningsressurser

  Planarbeid

  Ressursportal er et verktøy for analyse, planlegging og måling av effekt av arbeidet med å realisere eldrereformen i kommunene. Målet for ressursportal.no er å gi raskere tilgang til relevant styringsinformasjon, bedre beslutningstøtte for ledere og planleggere og fungere som dialogverktøy mellom regionalt støtteapparat og kommuner. Ressursportalen utvikles i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag.

  Ressursportal.no 

  I veiledningsheftet presenteres en modell for planlegging og gjennomføring av planprosessen. Modellen og retter fokus på hvordan kommuner kan mobilisere ressurser og være en pådriver i prosessarbeidet. Veilederen er utarbeidet av KS Konsulent på oppdrag fra Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag og er tilgjengelig som PDF og Power Point.

  Veiledningshefte - Et hjelpemiddel for planlegging av lokalt arbeid med reformen (PDF)

  Veiledningshefte (PPT)

  KS har i samarbeid med KS-K utarbeidet en eksempelsamling som viser hvordan et utvalg kommuner har jobbet med planarbeid i sitt arbeid med Leve hele livet-reformen. Samlingen er tilgjengelig fra KS sine nettsider, under fagområde Helse og omsorg, eldreomsorg.

  Eksempelsamling (ks.no) 

  Medvirkning

  Frivillighet

  Implementering

  Aldersvennlig Norge

  Mat og måltid

  Sammenheng i tjenestene  

  Følg denne lenken for fag- og inspirasjonsfilmer for innsatsområdene, samt filmer om frivilligheten og pårørende.

  Tilstøtende satsingsområder for arbeidet med reformen

   

   

  Først publisert: 02.06.2021 Sist faglig oppdatert: 25.04.2023 Se tidligere versjoner