Regionalt støtteapparat

Det regionale støtteapparatet består av Fylkesmannen, KS Regionalt og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) som støtter opp om kommunenes endringsarbeid og legger til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden.

Det regionale støtteapparatet består av Fylkesmannen, KS regionalt og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Det forventes at eldrerådene involveres i samarbeidet om reformen. I tillegg vil støtteapparatene knytte til seg andre relevante samarbeidspartnere

Oppgavene til det regionale støtteapparatet

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene

Det regionale støtteapparatet utarbeidet regionale gjennomføringsplaner i 2019 (fase 1). Fylkesmannen skal i fase 2 av reformen videreføre samarbeidet med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) samt samarbeide med fylkeskommunene, eldreråd, helseforetak, regionale fagmiljø og aktuelle organisasjoner om videre gjennomføring i tråd med fasene i reformen.

Kontaktpersoner Fylkesmannen

Agder: Geir Evensen, evgei@fylkesmannen.no

Innlandet: Irene Imingen, fmheirim@fylkesmannen.no

Møre og Romsdal: Greta Irene Hanset, fmmrgrha@fylkesmannen.no

Nordland: Julie Tangen, fmnojut@fylkesmannen.no 

Oslo og Viken: Anette Asbjørnsen, anejo@fylkesmannen.no, Ole-Bennie Johansen, fmbuobj@fylkesmannen.no og Torunn Sikkeland, FmosTSI@fylkesmannen.no

Rogaland: Bjørg Odland, fmrobod@fylkesmannen.no

Troms og Finnmark: Sissel Andreassen, fmfisian@fylkesmannen.no og Mari Tande Aronsen, mtaro@fylkesmannen.no

Trøndelag: Marianne Hyldmo, fmtlmhy@fylkesmannen.no  

Vestfold og Telemark: Cathrine Hefte, fmveche@fylkesmannen.no

Vestland: Åse Vaag, fmhoava@fylkesmannen.no, Beate Helland, fmhobeh@fylkesmannen.no og Anne Eli Wangen, fmsfaew@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner USHT

Her finnes kontaktpersoner ved alle utviklingssentrene og deres vertskommuner:

Kontaktpersoner USHT/vertksommuner

Kontaktpersoner KS

Agder: Anna Charlotte Larsen, anna.charlotte.larsen@ks.no

Oslo og Viken: Anna Lena Gaup, anna.lena.gaup@ks.no 

Innlandet: Kristin Mantroen Lorentzen, kristin.mantroen.lorentzen@ks.no

Møre og Romsdal: Hilde Nauste Myhre, hilde.nauste.myhre@ks.no, Stine Jacobsen stina.jakobsen@orsta.kommune.no, Anett Hauknes, Anett.Hauknes@kristiansund.kommune.no

Nordland: Elin Bye, elin.bye@ks.no

Rogaland: Elin Wetås de Jara, elin.wetas.jara@ks.no

Trøndelag: Turid Haugen, turid.haugen@ks.no, Møyfrid Hallset, moeyfrid.hallset@gmail.com, Annikken Kjær Haraldsen, annikken.kjaer.haraldsen@ks.no

Vestfold og Telemark: Merethe Taang, merethe.taang@ks.no

Vestland: Leni Klakegg leni.klakegg@ks.no

Først publisert: 28.03.2019 Sist faglig oppdatert: 03.10.2019