Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om Leve hele livet-reformen

Leve hele livet handler om hvordan vi kan utvikle helse- og omsorgstjenestene og skape et mer aldersvennlig og bærekraftig samfunn.

Reformens bakgrunn og formål

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Utgangspunktet for reformen er en erkjennelse av at de gode løsningene finnes lokalt, men at de i enda større grad kan spres til andre.

Stortingsmeldingen presenterer fem innsatsområder med til sammen 25 gode løsninger. Målet er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Helsedirektoratet har det nasjonale gjennomføringsansvaret for reformen. Reformen avsluttes ved utgangen av 2023. 

Les mer om Leve hele livet-reformen i St. Meld. 15 (2017-2018) på regjeringen.no

Få nyttige tips og ressurser for arbeid med reformen under støtte og veiledning.

Evaluering av reformen

OsloMet har fått oppdraget med å evaluere reformen. OsloMet har satt sammen et team bestående av forskere fra by- og regionsforskningsinstituttet NIBR, velferdsforskningsinstituttet NOVA og forskingsgruppa Aldring, helse og velferd ved Fakultet for helsevitenskap, sammen med Vista Analyse AS. Prosjektleder er forsker II Hilde Hatleskog Zeiner.

Først publisert: 23.06.2021 Sist faglig oppdatert: 30.08.2021 Se tidligere versjoner