Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nytt om reformen

Her kan du lese om hva som rører seg i reformen og få inspirasjon gjennom gode eksempler. Nyhetene deles også i regelmessige nyhetsbrev.

Intervju og video fra konferansen 2. juni

LHL-konferanse_Karen-Marie Ellefsen. Foto Berg-Hansen.jpg
Karen-Marie Ellefsen ledet konferansen 2. juni. Foto: Berg-Hansen

2. juni arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet konferanse om Leve hele livet og nye nasjonale satsinger. Under konferansen ble satsinger som Kompetanseløft 2025, Demensplan 2025, pårørendestrategien, nasjonal ernæringsstrategi for eldre og oppfølging av stortingsmelding lindrende behandling og omsorg presentert, og sett i sammenheng med Leve hele livet-reformen.

Karen-Marie Ellefsen var programleder for dagen, og vi tok en prat med henne for å høre hvordan hun opplevde forberedelser og gjennomføring av konferansen.

– Det har vært både morsomt og krevende å være konferansier. Før jeg ble introdusert til prosjektet kjente jeg ikke noe særlig til Leve hele livet-reformen, men etter å ha jobbet mye med prosjektgruppa og innholdet ser jeg hvor viktig denne reformen er, sier Karen-Marie.

Hun er imponert over innsatsen som er lagt ned i reformarbeidet så langt.

– Jeg ser fra innholdet at det er mange som legger ned stor innsats for at reformen skal bli vellykket, og at kommunene virkelig responderer på den utfordringen som ligger i utgangspunktet for reformen. Da er det jo litt ekstra morsomt å jobbe med også, forteller hun.

 På spørsmål om det er noe spesielt hun vil trekke fram fra innholdet i konferansen svarer hun dette:

–  Det jeg synes var spesielt interessant er at denne reformen handler mye om holdningsendring, samarbeid og hvordan man planlegger for utfordringene som ligger foran oss. Så synes jeg perspektivet med at ikke alle eldre er syke er noe som er viktig å få fram, og noe jeg også kan relatere meg til.  

Hele konferansen kan du se her:


 

Podkastar om mat og måltid – Leve heile livet Vestland

Langlesing: Skrevet av Åse Vaag, koordinator for Leve hele livet hos Statsforvalteren i Vestland og på vegne av det regionale støtteapparatet i Vestland

Det vanskelege året 2020 fekk fram mange kreative løysingar for å skape aktivitet. Hos Statsforvaltaren i Vestland fekk vi i starten av året midlar frå Landbruk- og matdepartementet for å arrangere eit stort seminar med fokus på mat for eldre. Vi såg fort at dette blei vanskeleg i ein kvardag med reiserestriksjonar og avstandskrav. Vi hadde ikkje lyst å sende desse midlane tilbake til staten, og kopla difor på det regionale støtteapparatet for Leve heile livet. Det blei stort engasjement rundt korleis vi kunne skape aktivitet med desse midlane om temaet – gjere noko som var nytt og nådde store grupper. Podkastar blei kasta fram som ide – og alle var begeistra for tanken. Ein ny og trendy formidlingsmåte som både unge og gamle nyttar seg av. Det blei raskt avklara med Landbruks- og matdepartementet, dei var begeistra for tanken og ville profilere podkastane innanfor deira eiga satsing på mat og måltid.

Podkast Vestland - Mat og måltid blant eldre.jpg

Det regionale støtteapparatet KS, USHT Vestland (Hordaland) og SOF Vest blei saman med Statsforvaltaren ei eigen arbeidsgruppa for dette arbeidet. Frå første stund var det semje om at mat og måltid for eldre var området vi ville formidle kunnskap om. Kunnskapsoppsummeringa gjort av Senter for omsorgsforskning ved Line Melby, blei utgangspunktet. Det regionale støtteapparat valte ut fire tema av hovudområda i kunnskapsoppsummeringa, vi ville ha ein podkast frå kvar av dei fire områda.

Det bli tatt kontakt med Line og ho vart med på planane våre, og ville stå ansvarleg for produsere podkastane med fylgjande titlar;

  1. Forebyggande heimebesøk til eldre.
  2. Spisevenn.
  3. Mat, måltid og frivilligheit.
  4. Mat som miljøskapande tiltak i institusjon.  

I arbeidet med podkastar er formidling viktig. Det å formidle eigen erfaring og eigne opplevingar er ofte den beste måten å få fram kunnskapen på. Vi ynskte difor ein dialog mellom forskaren og personar som jobbar ute i kommunane og har gjort sine erfaringar, dei som opplever arbeidet med mat og ernæring ute i kommunane i Vestland. Arbeidsgruppa fant gode kandidatar i fylket med lang erfaring, gode fagkunnskap, og som både kan og er villige til å formidle sine erfaringar via intervju med Line Melby. Høyskolen på Vestlandet har bidrege med den lydtekniske biten samt det praktiske arbeidet med tilrettelegging og publisering av podkastane.

Vi blei samde om å lage ein digital fagdag om mat og måltid våren 2021, som første anledning til å publisere dei fire podkastane. Programmet for denne fagdagen blei farga av dei fire tema. Podkastane ligger på nettsida til Statsforvaltaren i Vestland i desse dagar. I tillegg vil Landbruk og matdepartementet legge dei på deira nettsider og på www.matgledekorpset.no. KS, USHT- ane i Vestland og SOF Vest vil også lenke til deira nettsider.

Til no har vi fått veldig god tilbakemelding på arbeidet med podkastane. Prosessen fram har vore spennande og veldig inspirerande for oss i støtteapparatet å vere med på.  Senter for omsorgsforskning Vest ser at dette kan vere ein ny form for formidling for forskinga, som kanskje vil nå lenger ut og til fleire målgruppe enn dei gjer i dag.

Lytt på podkastane her!

 

KS arrangerte Nasjonal erfaringskonferanse om Leve hele livet 26. mai

KS 26. juni - Bilde 1.jpg
F.v. Trond Lesjø, programleder og regiondirektør KS innlandet og Helge Eide, områdedirektør KS

26. mai arrangerte KS nasjonal erfaringskonferanse for kommuner og andre lokale aktører som arbeider med Leve hele livet. Målet var å spre gode erfaringer og eksempler fra kommunenes arbeid med Leve hele livet, til inspirasjon og nytte for kommunesektoren. Hele 24 kommuner fra ulike deler av Norge delte sine erfaringer fra arbeidet så langt. Temaer som planlegging, samhandling og medvirkning sto på agendaen, samt gode tiltak til inspirasjon.

Program, presentasjoner og opptak fra dagen finner du her. Ta kontakt med Jorgen.Dahlsett.Ratvik@ks.no om du ikke har tilgang til plattformen.

 

Konferanse om Leve hele livet og nye nasjonale satsinger 2. juni

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet inviterte til åpen og gratis konferanse 2. juni om Leve hele livet og de nye nasjonale satsingene.

Temaet for konferansen var hvordan Leve hele livet-reformen henger sammen med de nye nasjonale satsingene Kompetanseløft 2025, Demensplan 2025, pårørendestrategien, nasjonal ernæringsstrategi for eldre og oppfølging av stortingsmelding lindrende behandling og omsorg.

Konferansen var åpen for alle som er engasjert i de fremtidige demografiutfordringene og hvilke løsninger som skal sikre fortsatt bærekraftige lokalsamfunn.

Du kan se hele konferansen i dette videopptaket

Først publisert: 12.05.2021 Sist faglig oppdatert: 12.05.2021