Leve hele livet-pris

En årlig "Leve hele livet-pris" deles ut i november hvert år og skal stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk. 

Fakta om Leve hele livet-prisen

  • Leve hele livet-prisen er Helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater under Leve hele livet innsatsområder.
  • Prisen for 2020 gikk til en kommune som har arbeidet systematisk med Leve hele livet-satsingen og samtidig iverksatt tiltak for å sikre aktivitet og sosial kontakt for eldre gjennom koronapandemien.  

 

Prisvinnere

Leve hele livet-prisen 2019 gikk til Karmøy kommune.

Leve hele livet-prisen 2020 gikk til Kinn kommune.

Presentasjoner og videoer fra den heldigitale konferansen 18. november 2020 finnes på denne siden.

Først publisert: 30.04.2019 Sist faglig oppdatert: 30.04.2019