Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Leve hele livet-prisen

En årlig "Leve hele livet-pris" deles ut i november hvert år og skal stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk. 

Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen er helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater under Leve hele livets innsatsområder. Statsråden deler ut denne prisen og kriteriene for prisen varierer fra år til år i tråd med de ulike fasene i reformen.

Leve hele livet-prisen 2021

Helse- og omsorgsministeren vil dele ut Leve hele livet-prisen for 2021 på den nasjonale konferansen om reformen 17. november. Prisen skal gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater på reformens områder. Formålet er å stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk.

Påmeldingen for konferansen er åpen. Meld deg på her. 

Det regionale støtteapparatet for reformen (statsforvalteren, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) har startet arbeidet med å nominere én kommune fra sitt respektive fylke. Helsedirektoratets nasjonale referansegruppe fungerer som jury og kårer vinneren.

Tidligere prisvinnere

Prisvinner i 2020: Kinn kommune  

Pandemisituasjonen har påvirket reformarbeidet i år og derfor ble det tenkt 
litt annerledes rundt kriteriene for årets pris. I 2020 ønsket vi å premiere en 
kommune som har igangsatt tiltak for at eldre får opprettholdt sine aktive og meningsfulle dager.

Det er de regionale støtteapparatene som har nominert aktuelle kommuner og juryen har bestått av deltakerne i den nasjonale referansegruppen for reformen. I sin vurdering har juryen vært opptatt av å se om kommunene som søker prisen har planlagt og iverksatt innovative tiltak for å at seniorene får opprettholdt sin aktivitet og sosial kontakt i denne krevende tiden. Videre har de sett på om kommuner som har iverksatt nytenkende tiltak har identifisert og verdsatt seniorressurser i lokalsamfunnet på nye måter i en krisetid der seniorbefolkningen har vært spesielt utsatt. 

Årets prisvinner er Kinn kommune i Vestland fylke. Under konferansen ble prisen overrakt digitalt av statsråd Bent Høie og fysisk av Fylkesmannen i Vestland Lars Sponheim. 

Ordfører i Kinn kommune Ola Teigen takket for prisen og fremhevet at dette var en 
kvalitetspris som gir en stor anerkjennelse av det som ledere og ansatte på alle nivå i kommunen har bidratt til å få til, selv om den nye kommunen har eksistert i bare 11 
måneder. Kommunalsjef Norunn Stavø og Jorunn Bakke Nydal fortalte videre mer om det gode arbeidet som gjøres i Kinn kommune.

Gå til denne siden for å se video fra prisoverrekkelsen på den heldigitale konferansen 18. november 2020.

Borch, hoie, kinn vinner av årets pris.PNG
Digital prisoverrekkelse til vinnerkommune Kinn

Prisvinner i 2019: Karmøy kommune

Onsdag 13. november delte eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug ut Leve hele livet-prisen for 2019.

Prisen ble delt ut som en del av kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet og årets pris skulle gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater på reformens områder.

Karmøy kommune ble nominert av det regionale støtteapparatet i Rogaland, bestående av fylkesmannen, KS regionalt og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. De årlige nominasjonskriteriene ses i sammenheng med reformens faser og tilhørende forventninger. 2019 er reformens første fase hvor det er lagt opp til at kommuner jobber med oppstarts-, kartleggings- og planleggingsaktiviteter.

Karmøy kommune har jobbet godt med forankring av reformen i politisk og administrativ ledelse, også på tvers av enheter. Stortingsmeldingen har blitt behandlet i kommunestyret og det har blitt utpekt en styringsgruppe for reformarbeidet. Rådmannen har opprettet tverretatlig grupper, en for hvert innsatsområde, som skal samarbeide og jobbe med reformen. Videre har kommunen hatt fokus på medvirkning i arbeidet og involvert ansatte, frivillige, organisasjoner og andre som representerer innbyggerperspektivet. De viser til en bred og tverrfaglig forankring hos ansatte i kommunen, samt til en god plan for involvering av brukerrepresentanter og brukere.

levehelelivet-1033135.jpg
Statsråden og årets vinnere av Leve hele livet-prisen

 

Først publisert: 30.04.2019 Sist faglig oppdatert: 17.06.2021 Se tidligere versjoner