Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Revisjon av de norske kostrådene

Helsedirektoratet skal revidere de norske kostrådene. Her oppdateres informasjon og status for prosjektet. Abonner gjerne på siden for å få varsler ved oppdatering.

Bakgrunn

Kostrådene skal bidra til å fremme folkehelsen og forebygge utvikling av kroniske sykdommer. Et sunt kosthold gir grunnlag for god helse i alle aldre. Et usunt kosthold er blant de viktigste risikofaktorene for sykdom og for tidlig død både i Norge og i resten av verden. En endring av kostholdet i tråd med Helsedirektoratets kostråd kan redusere risikoen for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. De gjeldende norske kostrådene kom i 2012.

De nye nordiske ernæringsanbefalingene, NNR2023, ble publisert på Island 20. juni 2023 (norden.org). NNR2023 vil utgjøre kunnskapsgrunnlaget for å revidere de gjeldende anbefalingene om kosthold og ernæring i Norge, Norden og de baltiske landene. Nordisk Ministerråd er oppdragsgiver for NNR2023. Bestillingen til NNR-komiteen var å

  1. oppdatere anbefalinger for energi, makro- og mikronæringsstoffer
  2. utvikle en kunnskapsbasert plattform for nasjonale matvarebaserte kostråd
  3. utvikle en kunnskapsbasert plattform for integrering av miljømessig bærekraft i de matvarebaserte kostrådene

Helsedirektoratet har ansvar for å utarbeide nasjonale kostråd og næringsstoffanbefalinger i Norge, og vil lede prosessen med revidering av de norske kostrådene.

Regjeringen har besluttet at de nasjonale kostrådene skal baseres på sammenhengen mellom kosthold og helse. Klima- og miljømessig påvirkning av ulike matvaregrupper vil bli omtalt, men skal ikke integreres i rådene.

Målgrupper

Målgrupper for kostrådene er befolkningen og de som arbeider med spørsmål knyttet til kosthold innen utdanningssektoren, helsesektoren og matvarebransjen.

Metode og prosess

Offentlig høring

Helsedirektoratet følger standard retningslinjemetodikk for utvikling av normerende produkter i arbeidet med revidering av de norske kostrådene. I tråd med retningslinjemetodikken gjennomføres offentlig høring av utkast til kostrådene.

Høringen ble avsluttet 20. mai 2024. Les høringsutkastet og innkomne høringsinnspill på høringssidene.

Rådslag

Som del av arbeidet med revidering av kostrådene inviterte Helsedirektoratet til et rådslag 18. januar 2024 hvor interessenter kunne komme med innspill om hva de mener er viktig i arbeidet med å formulere rådene. Rådslaget ble gjennomført som et hybrid møte med mulighet for både fysisk og digital deltakelse. Rådslaget var åpent for alle.

Formålet med rådslaget er å gi Helsedirektoratet nyttige innspill til arbeidet med nye kostråd som ellers ikke ville blitt fanget opp før ekstern høring. Hensikten med rådslaget er å samle råd og innspill som direktoratet vurderer samlet i vårt videre arbeid med kostrådene. 

Rådslaget ble gjennomført ved at alle aktører fikk inntil tre minutter til sitt innlegg. Det var totalt 38 forberedte innlegg fordelt på 33 aktører som holdt innlegget fysisk i Helsedirektoratet og 5 aktører som holdt innlegg digitalt.

Les om rådslaget:

Spørretime om bakgrunn for anbefaling om kjøtt og meieriprodukter

I rådslaget kom det frem at det er behov for å få mer informasjon om vurderingene som er gjort for å komme frem til de matvarebaserte rådene for kjøtt og meieriprodukter i NNR 2023. Helsedirektoratet ønsket å imøtekomme dette og inviterte til en spørretime 7. februar 2024, om bakgrunnen for anbefalingene om kjøtt og meieriprodukter i NNR 2023.

Se opptak av presentasjonene i spørretimen (brightcove.net).

Publisering

De nye norske referanseverdiene for energi og næringsstoffer er publisert i rapporten Referanseverdier for energi og næringsstoffer.

Kostrådene lanseres på Arendalsuka i august 2024.

Abonner på ny informasjon om arbeidet

Først publisert: 20.06.2023 Siste faglige endring: 21.05.2024 Se tidligere versjoner