Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale kostråd

Nasjonale kostråd for god helse og gode liv har til hensikt å bidra til å fremme folkehelsen og forebygge utvikling av kroniske sykdommer. De nye kostrådene er basert på de nye nordiske ernæringsanbefalingene (NNR 2023).

Ute på høring
Høringsfrist: 20. mai 2024

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonale kostråd.

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker innspill, tilbakemeldinger og forbedringsforslag som kan gjøre nytteverdien av «Kostråd for god helse og gode liv» best mulig. Både innspill som støtter gjeldende forslag og innspill til endringer er velkomne.

NNR 2023 er kunnskapsgrunnlaget for kostrådene. NNR 2023 har tidligere vært gjenstand for høring. Det åpnes derfor ikke opp for nye innspill til kunnskapsgrunnlaget.

Alle høringsinnspill skal gis via dette høringsskjemaet i Forms (office.com).

 • Høringsinnspill sendt inn via andre kanaler enn Forms vil ikke bli vurdert.
 • Hvert svarfelt har en begrensning på 4000 tegn (inkludert mellomrom). Høringsinnspill som er knyttet til ett råd vil kun bli vurdert dersom det er skrevet inn i det tilhørende svarfeltet og ikke i andre svarfelt.
 • Idet du sender inn Forms-skjemaet får du mulighet til å skrive ut eller lagre høringsinnspillet ditt (velg fra nedtrekksmeny som kommer opp).
 • Du kan lage eller samle utkast til høringsinnspill i dette worddokumentet før du fyller ut og sender inn Forms-skjemaet.

Mottatte høringsinnspill blir publisert her på høringssiden. Innkomne høringsinnspill publiseres samlet 15. april, 30. april og etter utløp av høringsfristen 20. mai. Vurdering av alle høringsinnspill publiseres i løpet av 2024.

Bakgrunn og hensikt

Nasjonale kostråd for god helse og gode liv har til hensikt å bidra til å fremme folkehelsen og forebygge utvikling av kroniske sykdommer. Et sunt kosthold gir grunnlag for god helse i alle aldre. Et usunt kosthold er blant de viktigste risikofaktorene for sykdom og for tidlig død både i Norge og i resten av verden. En endring av kostholdet i tråd med Helsedirektoratets kostråd kan redusere risikoen for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2.

De nye nordiske ernæringsanbefalingene, NNR 2023 (norden.org), utgjør det vitenskapelige forskningsgrunnlaget for revisjonen av anbefalingene om kosthold og ernæring i Norge. Nordisk Ministerråd er oppdragsgiver for NNR 2023. NNR 2023 består av oppdaterte anbefalinger for energi, makro- og mikronæringsstoffer, et oppdatert kunnskapsgrunnlag for matvarebaserte kostråd og for integrering av miljømessig bærekraft i disse.

De nasjonale kostrådene er basert på sammenhengen mellom kosthold og helse. Klima- og miljømessig påvirkning av ulike matvaregrupper er omtalt.

De nye norske kostrådene, «Kostråd for god helse og gode liv» og referanseverdiene for energi og næringsstoffer erstatter Helsedirektoratets kostråd fra 2012 og anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet fra 2014. Som en del av revisjonen av de nye nasjonale kostrådene, publiserte Helsedirektoratet i november 2023 nye norske referanseverdiene for energi og næringsstoffer.

Målgrupper

Hovedmålgruppen til kostrådene er den generelle befolkningen fra to år. Enkelte grupper i befolkningen dekkes ikke av de generelle kostrådene. Dette gjelder barn under 2 år, gravide og ammende, personer med et vegansk kosthold eller personer med spesielle behov/sykdom.

Kostrådene ligger også til grunn for arbeid med kosthold i institusjoner som barnehage, skole og skolefritidsordning. Kostrådene er også grunnlag for veileder om ernæringshensyn i offentlige anskaffelser av mat- og drikkeprodukter og for måltider i dagtilbud, bo- og behandlingssentre, helsetjenesten og i forsvaret. Kostrådene ligger også til grunn i sykdomsspesifikke anbefalinger, forebygging av kreft, hjerte- og karsykdom m.m.

Innhold

Hvert råd er bygget opp etter følgende mal:

 • Råd
 • Praktisk informasjon (inkluderer avsnitt om klima- og miljøvalg)
 • Begrunnelse (inkluderer avsnitt om begrunnelse for klima- og miljøvalg)

I høringsutkastet presenteres seks kostråd. Dette er en halvering fra dagens råd. Alle matvaregruppene fra tidligere kostråd er inkludert i de nye seks rådene, det er ingen matvaregrupper som har falt ut av anbefalingene. Inndelingen av rådene er basert på praktisk bruk. Endringer i utkast til nye kostråd sammenlignet med dagens råd:

 • Ny anbefaling om å velge mest mat fra planteriket.
 • Det er en økning i anbefalingen om frukt, grønnsaker og bær fra 500 gram per dag, til 500-800 gram per dag.
 • Økt fokus på at belgfrukter kan inngå som en del av et sunt kosthold.
 • Det er tatt inn flere perspektiver knyttet til mat, som måltidsglede og det å ta seg tid til å spise.
 • Mengdeanbefalingen for rødt kjøtt har blitt justert ned fra maksimalt 500 gram i uken, til maksimalt 350 gram i uken.
 • Ordlyden for anbefaling om prosessert kjøtt har blitt noe strengere, fra en anbefaling om å begrense inntaket, til å spise minst mulig av alle typer bearbeidede kjøttprodukter.
 • Anbefalt daglig inntak av fullkorn har økt fra 70-90 gram per dag, til minst 90 gram per dag.
 • Meieriprodukter har gått fra å ha en anbefaling om et generelt daglig inntak, til to til tre porsjoner hver dag, dette tilsvarer 3,5-5 dl melk eller meieriprodukter.
 • Planteoljer hadde tidligere ingen mengdeanbefaling. I nye kostråd anbefales et inntak på omtrent 25 gram per dag av planteoljer, eller tilsvarende mengde fra myke margariner.
 • Fysisk aktivitet utgår som eget kostråd, men er fremdeles en selvstendig anbefaling fra Helsedirektoratet. I utkastet til nye kostråd understrekes også viktigheten av balanse mellom inntak og forbruk av energi.
 • Hvert råd inneholder også en praktisk omtale av hva som vil være gode klima- og miljøvalg innenfor rådet, samt begrunnelse for dette. Miljødirektoratet er ansvarlig for omtalen av klima- og miljømessig påvirkning av kostrådene i samråd med Helsedirektoratet. Omtalen baseres på NNR 2023 og eventuelle andre kilder Miljødirektoratet vurderer som relevant.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

Stat, kommune

 • Alle regionale helseforetak
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • Alle landets statsforvaltere
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Mattilsynet
 • Universiteter og høyskoler
 • Miljødirektoratet
 • Landbruksdirektoratet
 • Fiskeridirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Alle kommuner med utviklingssentral for frisklivssentraler

Likeperson-, interesse- og brukerorganisasjoner

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Kreftforeningen
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Diabetesforbundet
 • Forbrukerrådet
 • Rådet for psykisk helse

Fag- og interesseforeninger

 • Den norske legeforening
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF)
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet (KEFF)
 • Den norske tannlegeforening
 • Kost- og ernæringsforbundet
 • Norsk Forening for Ernæringsvitenskap
 • Norsk Selskap for Ernæring
 • Norsk Selskap for Klinisk Ernæring
 • Mat og helse i skolen

Matbransjen

 • Alle aktører i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold
 • Opplysningskontorene i landbruket og Norges Sjømatråd

Kontakt

Spesialrådgiver Ole Berg, ole.berg@helsedir.no

Først publisert: 22.03.2024 Siste faglige endring: 22.03.2024 Se tidligere versjoner