Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rådslag om revidering av norske kostråd

Helsedirektoratet er i gang med å revidere de norske kostrådene. Som del av arbeidet inviterer vi til et rådslag hvor interessenter kan komme med innspill om hva de mener er viktig når arbeidet med å formulere rådene starter.

 • 18. januar 2024
 • 09:00–15:30
 • Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 4, Oslo eller digitalt
 • Gjennomført
Konferanse
Webinar

Bakgrunn

De nye nordiske ernæringsanbefalingene NNR 2023, ble publisert i juni . NNR 2023 utgjør kunnskapsgrunnlaget for revisjonen av de gjeldende anbefalingene om kosthold og ernæring i Norge.

Kostrådene har som formål å bedre befolkningens helse og å redusere risiko for å utvikle sykdom. Kostholdets klima- og miljømessige påvirkning vil bli omtalt.

Helsedirektoratet har ansvar for å utarbeide nasjonale kostråd i Norge. Som del av arbeidet inviteres interessenter og aktører til et rådslag hvor det er mulig å komme med innspill om hva de mener er viktig i arbeidet med å formulere nye kostråd. Det er også ønskelig med innspill om behov for kostråd til ulike grupper, og hvordan Helsedirektoratet kan tilrettelegge for at det skal være enkelt å bruke kostrådene. Det settes av inntil tre minutter per forberedte innlegg. 

Som del av revideringen vil det også bli gjennomført en åpen høring av kostrådene, hvor det blir mulig å komme med skriftlige innspill.

Målgruppe

Målgrupper for rådslaget er interessenter og aktører som forholder seg til, bruker eller jobber med kostrådene.

Program

 • 09:00-09:15: Velkommen, introduksjon og plan for dagen, v/Linda Granlund, divisjonsdirektør Helsedirektoratet
 • 09:15-10:20: Forberedte innlegg, inntil tre minutter per innleder
 • 10:20-10:30: Pause med enkel servering
 • 10:30-12:00: Forberedte innlegg, inntil tre minutter per innleder
 • 12:00-13:00: Lunsj
 • 13:00-14:00: Forberedte innlegg, inntil tre minutter per innleder
 • 14:00-14:15: Pause med enkel servering
 • 14:15-15:15: Forberedte innlegg, inntil tre minutter per innleder
 • 15:15-15:30: Kort oppsummering og avslutning, v/Linda Granlund, divisjonsdirektør Helsedirektoratet.

Ordstyrer er Eva Rustad de Brisis, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Varighet på rådslaget kan bli justert avhengig av antall forberedte innlegg.

Vel møtt!

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Madeleine Boberg i Helsedirektoratet.

Først publisert: 11.12.2023 Siste faglige endring: 11.12.2023 Se tidligere versjoner