Attester/skjemaer for ny og gammel spesialistutdanning - rus- og avhengighetsmedisin

Disse attestene/skjemaene trenger du underveis i utdanningen din, og de må være ferdig utfylt når du skal søke om spesialistgodkjenning.

Ny spesialistutdanning

Gammel ordning

Først publisert: 30.30.03.2020