Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kliniske læringsmål

Velg tema

Akuttnevrologi

Arbeidsbetingede nevrologiske lidelser

Autonome forstyrrelser, nevrourologi og seksuelle funksjonsforstyrrelser

Bevegelsesforstyrrelser

Bildetolkning

Cerebrovaskulære sykdommer

Epilepsi og andre anfallssykdommer

Grunnleggende kunnskap og ferdigheter

Hodepine

Infeksjoner i nervesystemet

Jus og trygdemessige aspekter

Muskel-/skjelettlidelser

Nevroanatomi

Nevrodegenerative lidelser

Nevrofysiologi

Gyldig til: 31. august 2021
Gyldig fra: 01. september 2021

Nevrohabilitering/-rehabilitering

Nevroimmunologi

Nevrointensiv behandling

Nevrokirurgi

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet

Nevrologiske manifestasjoner og komplikasjoner til primært ikke nevrologiske tilstander

Nevromuskulære lidelser og sykdommer i det perifere nervesystem

Nevrooftalmologi

Nevroonkologi

Nevrootologi

Nevrotoksikologi

Palliasjon

Psykiatri

Smertetilstander

Spesifikke prosedyrer og undersøkelser

Gyldig til: 31. august 2021
Gyldig fra: 01. september 2021

Spinale lidelser

Sykdomsspesifikke læringsmål

Søvnsykdommer

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 08.07.2022