Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon  
 • Nevrokjemi og klinisk nevrofarmakologi    
 • Basal og klinisk nevrofysiologi     
 • Nevroimmunologi      
 • Nevrogenetikk       
 • Hjernens blod- og væskesirkulasjon 
 • Psykiatri/nevropsykologi 
 • Akutt nevrologi (nytt kurs)
 • Nevroradiologi

Emnekurs: Er ikke nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet, men nyttige kurs som kan bidra til å oppnå læringsmål

 • Cerebrovaskulære sykdommer 
 • Epilepsi 
 • Nevrotraumatologi og rehabilitering 
 • Demyeliniserende sykdommer
 • Infeksjoner i nervesystemet 
 • Nevrodegenerative sykdommer (inklusive demens).
 • Nevromuskulære sykdommer 
 • Autonome forstyrrelser/nevrourologi og seksuelle funksjonsforstyrrelser/nevroendokrinologi
 • Smerte/hodepine 
 • Nevropatologi/nevroonkologi 
 • Nevrootologi/nevrooftalmologi
 • Nevrotoksikologi 
 • Juridiske og trygdemessige aspekter ved nevrologi
 • Bevegelsesforstyrrelser

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Deltatt/ under supervisjon Utført selvstendig
Nevrologi    
Elektive polikliniske konsultasjoner   250
Tolke muskelbiopsier 2  
Intramuskulær behandling med botox 20  
Triplex ultralyd   50
Trombolysebehandlinger   10
Utarbeide spesialisterklæringer 2  
Nevrokirurgi    
Kraniotomier, hvorav 1 for tumor 2  
Inngrep med shunt eller drenasje fra ventrikkel 2  
Inngrep for kronisk subduralt hematom 1  
Spinale inngrep 3  
Lumbale dren 2  
Innleggelse av sensor og måling av ICP 1  
Følge endovaskulær behandling av aneurysme 1  

 

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 31.08.2020