Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kliniske læringsmål

Velg tema

Administrasjon og ledelse

Antimikrobielle midler

Bakteriologi

Klinisk infeksjonsmedisin

Kvalitetssikring

Medisinsk mikrobiologi generelt: Biotrygghet (biosafety) og biosikkerhet (biosecurity)

Medisinsk mikrobiologi generelt: Databehandling

Medisinsk mikrobiologi generelt: Holdninger og etisk standard

Medisinsk mikrobiologi generelt: Infeksjonsimmunologi/serologi

Medisinsk mikrobiologi generelt: Medisinsk vurdering

Medisinsk mikrobiologi generelt: Mikroskopi

Medisinsk mikrobiologi generelt: Prøvetaking,-transport og -håndtering

Medisinsk mikrobiologi generelt: Rapportering av resultat

Medisinsk mikrobiologi generelt: Substratproduksjon

Medisinsk mikrobiologi generelt: Teoretisk kunnskap

Molekylærbiologiske og nyere metoder

Mykologi

Parasittologi

Pasientnære analyser

Resistens mot antimikrobielle midler

Sterilisering og desinfeksjon

Sykehushygiene, smittevern og infeksjonsepidemiologi

Virologi

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 06.07.2022