Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Antimikrobielle midler
  • Parasittologi
  • Sykehushygiene
  • Antibakterielle resistensmekanismer
  • Genteknologiske teknikker
  • Infeksjonsimmunologisk diagnostikk
  • Mykobakterier
  • Sopp

Først publisert: 18.02.2019