Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Attester/skjemaer for ny og gammel spesialistutdanning - medisinsk biokjemi

Disse attestene/skjemaene trenger du underveis i utdanningen din, og de må være ferdig utfylt når du skal søke om spesialistgodkjenning.

Ny spesialistutdanning

Gammel ordning

For å unngå de vanligste manglene som kan forsinke behandlingen av søknaden din anbefaler vi deg å gå gjennom listen nedenfor.

  • Bruk alltid attestene som ligger på nettsiden til spesialiteten det søkes om. Da vil vi få den informasjonen vi behøver for å se om innholdet i tjenesten oppfyller kravene til spesialiteten. 
    Merk at det er ulike attester som skal benyttes alt ettersom du søker etter ny spesialistutdanning eller etter gammel ordning. 
  • Gå gjennom tjenesteattestene og sjekk at alle punkter og felt er fylt ut og at de er signert.
  • Sjekk også at prosedyrelisten, der det er et krav om det, er komplett og signert hvis du søker etter gammel ordning.
  • Kontroller at alle dokumenter har kommet med (for gammel ordning også kursbevis, prosedyrelister (der det er et krav), m.m., i tillegg til tjenesteattester). 
  • Kontroller at alle sidene i dokumentene har kommet med i skanningen. Da unngår du for eksempel at annenhver side mangler i en attest.

Alle dokumenter skal lastes opp som pdf-filer, enten enkeltvis eller samlet i én fil.
Gjennomgang av dokumentene går raskere hvis type dokumenter sorteres. Dette er spesielt viktig hvis du søker etter gammel ordning. Da kan for eksempel alle tjenesteattester legges etter hverandre, så alle kursbevisene og så prosedyrelisten.

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 09.11.2022