Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - infeksjonssykdommer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. Spesialistgodkjenning i indremedisin.

2. Tjeneste i grenspesialitet
2 års tjeneste i infeksjonssykdommer.

Tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin, se spesialistreglene i indremedisin.

3. Tjeneste ved mikrobiologisk laboratorium
1 års tjeneste ved mikrobiologisk laboratorium

Kursutdanning

150 timer, hvori inngår følgende obligatoriske kurs:

  • Kurs i tropesykdommer (ca. 25 timer).
  • Kurs i parasittologi (ca. 25 timer).
  • Kurs i antibiotika (ca. 25 timer).
  • Kurs i vaksinasjoner og infeksjonsimmunologi (ca. 20 timer).
  • Kurs i sykehushygiene (ca. 20 timer).

Det kreves avlagt eksamen i tropesykdommer og parasittologi. Kandidater som har gjennomgått tropekurs og bestått eksamen ved godkjent lærested i utlandet, kan fritas for dette. Ved de øvrige kursene kreves bestått kursprøve.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknad

MERKNAD TIL PUNKT 3

Minst 6 måneder av tjenesten må skje ved laboratorium hvor bakteriologisk diagnostikk er den vesentligste arbeidsoppgave. Resten av tjenesten kan skje ved andre mikrobiologiske laboratorier eller ved immunologiske laboratorier hvor det arbeides med infeksjonsmedisinske problemer.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for infeksjonssykdommer (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for infeksjonssykdommer (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 09.09.2020