Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Akuttmedisin
  • Hjertesykdommer 
  • Lungesykdommer
  • Fordøyelsessykdommer
  • Nyresykdommer
  • Blodsykdommer
  • Infeksjonssykdommer
  • Geriatri
  • Endokrinologi

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

ProsedyreUtføres under supervisjonUtføres selvstendig
Utføre og tolke orienterende ekkokardiografiske undersøkelser 50
Utføre og tolke arbeids-EKG  50
Utføre og tolke orienterende ultralydundersøkelse av abdominalorganer 15 
Utføre og tolke orienterende ultralydundersøkelse av nyrer/urinveier 15 
Utføre og tolke gastroskopi30 
Utføre og tolke mikroskopi av blodutstryk50 
Taking av benmargsaspirat fra sternum og/eller crista iliaca posterior. Taking av benmargsbiopsi. Inntil halvparten av prosedyrene kan utføres på simulator.10 
Ultralydveiledet drenasje av væske og/eller luft i pleurahulen10 
Ultralydveiledet ascitestapping5 
Taking og tolkning av lumbalpunksjon 10
Trombolysevurderinger ved akutt hjerneslag 5

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 08.05.2023