Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Akuttmedisin
  • Hjertesykdommer 
  • Lungesykdommer
  • Fordøyelsessykdommer
  • Nyresykdommer
  • Blodsykdommer
  • Infeksjonssykdommer
  • Geriatri
  • Endokrinologi

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Prosedyre Utføres under supervisjon Utføres selvstendig
Utføre og tolke orienterende ekkokardiografiske undersøkelser   50
Utføre og tolke arbeids-EKG    50
Utføre og tolke orienterende ultralydundersøkelse av abdominalorganer  15  
Utføre og tolke orienterende ultralydundersøkelse av nyrer/urinveier  15  
Utføre og tolke gastroskopi 30  
Utføre og tolke mikroskopi av blodutstryk 50  
Taking og tolkning av benmargsaspirasjoner (minimum halvparten på pasient, resterende på pasient eller simulator) 10  
Ultralydveiledet drenasje av væske og/eller luft i pleurahulen 10  
Ultralydveiledet ascitestapping 5  
Taking og tolkning av lumbalpunksjon   10
Trombolysevurderinger ved akutt hjerneslag   5

Først publisert: 18.02.2019