Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - hjertesykdommer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. Spesialistgodkjenning i indremedisin.

2.0 Tjeneste i grenspesialitet
3 års tjeneste i hjertesykdommer.

Inkludert i tjenesten må være 6 måneders tjeneste ved overvåkningsavdeling.

Inntil 2 ½ år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin, se spesialistreglene i indremedisin.

Søknad om spesialistgodkjenning i hjertesykdommer skal vedlegges attestert liste over praktiske ferdigheter/gjennomførte prosedyrer.

Kursutdanning

Obligatorisk fra 1.1. 2014.

150 timer, herunder 4 obligatoriske kurs á 30 timer:

  • Ekkokardiografi II
  • Arytmier
  • Medfødte hjertefeil
  • Koronar hjertesykdom og hjertesvikt

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for hjertesykdommer (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for hjertesykdommer (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 09.09.2020