Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Ekkokardiografi II
  • Arytmibehandling
  • Medfødte hjertefeil
  • Koronar hjertesykdom og hjertesvikt

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Utføres som assistent Utføres selvstendig
Non-invasive undersøkelser    
Arbeids-EKG   150
·  herav på mistanke om koronarsykdom   50
Belastningstest med måling av O2-opptak (ergospirometri)   5
6 minutters gangtest   5
Langtids EKG   100
Transtorakal ekkokardiografi    300
·  herav ved sykehus med hjertekirurgi   150
Transøsofageal ekkokardiografi   30
- herav ved sykehus med hjertekirurgi   15
Ekkokardiografi på barn 25  
Koronar CT angiografi 20  
Bildediagnostiske stresstester (ekkokardiografisk, MR, nukleærmedisinsk eller tilsvarende) 20  
Pacemaker kontroll og programmering   50
Enkel programmering av ICD og CRT   10
Elektrokonvertering   25
Deltatt ved ACB-operasjoner (som observatør) 2  
Deltatt ved åpne klaffeoperasjoner (som observatør) 2  
Fulgt pasienter postoperativt (intensiv og sengepost) 10  
Deltatt ved kateterbasert klaffebehandling (som observatør) 4  
Deltatt i vurderingen av hjertestansoverlevere 10  
Invasive undersøkelser    
Høyresidig hjerte­kateterisering inkludert Swan-Ganz kateterisering 10  
Tolking av koronar angiografi   300
Assistanse ved koronar angiografi og PCI 150  
Innleggelse av transvenøs elektrode intrakardialt under supervisjon 25  
Elektrofysiologisk undersøkelse 25  
Pericardiocentese 5  

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 31.08.2020