Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - gastroenterologisk kirurgi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. Spesialistgodkjenning i generell kirurgi.

2.1 Tjeneste i grenspesialiteten
3 års tjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i gastroenterologisk kirurgi,

2.2 Laboratorietjeneste
Inntil 1/2 år kan avtjenes ved gastroenterologisk/endoskopisk laboratorium.

Inntil 2 ½ år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i generell kirurgi, se spesialistreglene i generell kirurgi.

Søknad skal vedlegges skjema med oversikt over utførte operasjoner og skjema med oversikt over utførte endoskopier. Det er vedtatt minstekrav til utførte operasjoner og endoskopier.

Kursutdanning

Fram til 1. desember 2022 kan du søke etter det gamle kurskravet som var obligatorisk fra 1. januar 2016:

 • Øsofagus/ventrikkel med adipositas kirurgi (21 timer)
 • Lever/galle/pancreas (21 timer)
 • Tarmsykdommer med hovedvekt på inflammatoriske tarmsykdommer (21 timer)
 • Ano-proktologi (14 timer)
 • Kolorektale lidelser med hovedvekt på kolorektal cancer (21 timer)
 • SADE-kurset (38 timer)

Resterende kurstimer dekkes av valgfrie kurs/møter godkjent for spesialiteten.

Det er anledning til å søke etter gamle eller nye kurskrav eller en kombinasjon av disse fram til 1. desember 2022.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

For søknader sendt inn etter 1. desember 2022 gjelder følgende obligatoriske kurs:

166 timer herunder følgende obligatoriske kurs:

• Øsofagus/ventrikkel med adipositas kirurgi
• Lever/galle/pancreas
• Tarmsykdommer med hovedvekt på inflammatoriske tarmsykdommer
• Ano-proktologi
• Kolorektale lidelser med hovedvekt på kolorektal cancer
• Endoskopikurs*
• Avansert laparaskopikurs**

Resterende kurstimer dekkes av valgfrie kurs/møter godkjent for spesialiteten.

*Det obligatoriske laparaskopi kurset er forsinket. Følgende kurs i avansert laparaskopi vil bli godkjent:

 • Laparaskopi for viderekomne og
 • Laparaskopi for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi

**Etter praksis vil følgende kurs kunne godkjennes som jevngod med det nye endoskopikurset:

 • SADE-kurset med både gjennomført teoretisk og praktisk del
 • Endoskopikurs med simulatortrening, slik det avholdes nå fra høsten 2022 med simulatortrening inkl forkurs og hospitering, eller
 • Endoskopikurs med simulatortrening som ble arrangert i Trondheim i november 2021 + 2 dager hospitering + forkurset (den teoretiske delen av nettkurs i basal endoskopi på Legeforeningens sider)

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for gastroenterologisk kirurgi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for gastroenterologisk kirurgi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 22.11.2022