Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - gastroenterologisk kirurgi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. Spesialistgodkjenning i generell kirurgi.

2.1 Tjeneste i grenspesialiteten
3 års tjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i gastroenterologisk kirurgi,

2.2 Laboratorietjeneste
Inntil 1/2 år kan avtjenes ved gastroenterologisk/endoskopisk laboratorium.


Inntil 2 ½ år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i generell kirurgi, se spesialistreglene i generell kirurgi.

Søknad skal vedlegges skjema med oversikt over utførte operasjoner og skjema med oversikt over utførte endoskopier.

Det er vedtatt minstekrav til utførte operasjoner og endoskopier.

Kursutdanning

Kurskrav obligatorisk fra 1.1.2016

166 timer hvorav 136 timer er obligatoriske kurs:

  • Øsofagus/ventrikkel med adipositas kirurgi (21 timer)
  • Lever/galle/pancreas (21 timer)
  • Tarmsykdommer med hovedvekt på inflammatoriske tarmsykdommer (21 timer)
  • Ano-proktologi (14 timer)
  • Kolorektale lidelser med hovedvekt på kolorektal cancer (21 timer)
  • SADE-kurset (38 timer)

Resterende kurstimer dekkes av valgfrie kurs/møter godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Kurskrav obligatorisk fra 01.06.2021

166 timer herunder følgende obligatoriske kurs:

• Øsofagus/ventrikkel med adipositas kirurgi
• Lever/galle/pancreas
• Tarmsykdommer med hovedvekt på inflammatoriske tarmsykdommer
• Ano-proktologi
• Kolorektale lidelser med hovedvekt på kolorektal cancer
• Endoskopikurs
• Avansert laparaskopikurs

Resterende kurstimer dekkes av valgfrie kurs/møter godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Det er anledning til å søke etter gamle eller nye kurskrav eller en kombinasjon av disse.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for gastroenterologisk kirurgi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for gastroenterologisk kirurgi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020