Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • DSCT eller tilsvarende kurs i traumebehandling
 • Krigskirurgi
 • Endoskopikurs m/simulatortrening
 • Laparoskopi for viderekommende
 • Øsofagus/ventrikkel/fedme
 • Galleveier/pancreas/lever
 • Tarmsykdommer (felles for fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi)
 • Colorectalcancer med praktiske øvelser på modell
 • Anoproktologi
 • Brokkirurgi
 • Akuttkirurgi for viderekommende, med praktiske øvelser på dyremodell (bygger på basalkurs i akuttkirurgi som må være gjennomført)
 • Praktisk kurs i gastrointestinal kirurgi (eller tilsvarende kurs)

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyrer som er utført under Kirurgi Del 2 kan også telles med.
I utdypende tekst (UT) til læringsmålene er det vist til punktnumre i tabellen under.

Punkt.nrProsedyreAssistertAssistert/utførtUtført
1Gastrostomi (percutan, laparoskopisk eller åpen)  10
2Laparotomier, hvor minimum 5 er traume eller laparotomier på grunn av perforasjoner eller postoperative komplikasjoner20 50
3Ventrikkelinngrep - åpne eller laparoskopiske, inkludert for perforert ulcus/blødende ulcus.  Utførte fedmekirurgiske prosedyrer kan telles her.10 15
4Fedmekirurgiske prosedyrer 10 
5Appendectomi10 50
6Stomier, anleggelse av endestomi eller bøylestomi.5 20
7Tarmreseksjoner
Hvorav minst 30 for cancer
20 60
8Rectumreseksjoner 15 
9Hemorroideoperasjoner, stikkbehandling av hemorroider eller analprolaps teller ikke.  20
10Perianale fistler. Gjentatte revisjoner i samme behandlingsforløp teller som én prosedyre. Incisjon av perianal abscess teller ikke her.  10
11Kolecystectomier30 60
12Leverreseksjoner, eller andre operasjoner på lever. 10 
13Pancreasreseksjoner, eller andre operasjoner på pancreas 10 
14Lyske/femoralbrokk hos ungdom og voksne10 50
15Barnebrokk5 10
16Bukveggs brokk, åpen eller laparoskopisk tilgang. Enkel lukking av navlebrokk teller ikke.10 15
17Drenasje av abscess/serom/hematom  20
18Mindre urologiske inngrep som skrotalinngrep, JJ-sten eller lignende.5 15
19Thoraxdren  10
20Totalt antall abdominale operasjoner, alle laparotomier, laparoskopier og brokkoperasjoner summeres her. 200 400
21Gastroskopi. (25 prosedyrer på simulator før prosedyren kan gjøres på pasient)10 100 (hvorav 25 akutte eller terapeutiske)
22Avansert terapeutisk øvre endoskopi 10 
23Coloskopi10 50
24Anorectoskopi  100 (minst 20 under supervisjon)
25Thorakotomi Utført på modell 
26Trachostomi Utført på modell 
27Splenectomi Utført på modell 
28Nefrectomi Utført på modell 

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 17.10.2022