Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • DSCT eller tilsvarende kurs i traumebehandling
 • Krigskirurgi
 • Endoskopikurs m/simulatortrening
 • Laparoskopi for viderekommende
 • Øsofagus/ventrikkel/fedme
 • Galleveier/pancreas/lever
 • Tarmsykdommer (felles for fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi)
 • Colorectalcancer med praktiske øvelser på modell
 • Anoproctologi
 • Brokkirurgi
 • Akuttkirurgi for viderekommende, med praktiske øvelser på dyremodell (bygger på basalkurs i akuttkirurgi som må være gjennomført)
 • Praktisk kurs i gastrointestinal kirurgi (eller tilsvarende kurs)

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyrer som er utført under Kirurgi Del 2 kan også telles med.
I utdypende tekst (UT) til læringsmålene er det vist til punktnumre i tabellen under.

Punkt.nr Prosedyre Assistert Assistert/utført Utført
1 Gastrostomi (percutan, laparoskopisk eller åpen)     10
2 Laparotomier, hvor minimum 5 er traume eller laparotomier på grunn av perforasjoner eller postoperative komplikasjoner 20   50
3 Ventrikkelinngrep - åpne eller laparoskopiske, inkludert for perforert ulcus/blødende ulcus.  Utførte fedmekirurgiske prosedyrer kan telles her. 10   15
4 Fedmekirurgiske prosedyrer   10  
5 Appendectomi 10   50
6 Stomier, anleggelse av endestomi eller bøylestomi. 5   20
7 Tarmreseksjoner
Hvorav minst 30 for cancer
20   60
8 Rectumreseksjoner   15  
9 Hemorroideoperasjoner, stikkbehandling av hemorroider eller analprolaps teller ikke.     20
10 Perianale fistler. Gjentatte revisjoner i samme behandlingsforløp teller som én prosedyre. Incisjon av perianal abscess teller ikke her.     10
11 Kolecystectomier 30   60
12 Leverreseksjoner, eller andre operasjoner på lever.   10  
13 Pancreasreseksjoner, eller andre operasjoner på pancreas   10  
14 Lyske/femoralbrokk hos ungdom og voksne 10   50
15 Barnebrokk 5   10
16 Bukveggs brokk, åpen eller laparoskopisk tilgang. Enkel lukking av navlebrokk teller ikke. 10   15
17 Drenasje av abscess/serom/hematom     20
18 Mindre urologiske inngrep som skrotalinngrep, JJ-sten eller lignende. 5   15
19 Thoraxdren     10
20 Totalt antall abdominale operasjoner, alle laparotomier, laparoskopier og brokkoperasjoner summeres her.  200   400
21 Gastroskopi. (25 prosedyrer på simulator før prosedyren kan gjøres på pasient) 10   100 (hvorav 25 akutte eller terapeutiske)
22 Avansert terapeutisk øvre endoskopi   10  
23 Coloskopi 10   50
24 Anorectoskopi     100 (minst 20 under supervisjon)
25 Thorakotomi   Utført på modell  
26 Trachostomi   Utført på modell  
27 Splenectomi   Utført på modell  
28 Nefrectomi   Utført på modell  

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 17.10.2022