Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - blodsykdommer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. Spesialistgodkjenning i indremedisin.


2. 1 Tjeneste i grenspesialitet
2 ½ års tjeneste ved utdanningsinstitusjon i hematologi.

2.2 Laboratorietjeneste
Inntil 6 måneder av denne tjenesten kan utføres ved hematologisk laboratorium/koagulasjonslaboratorium. Inntil 2½ år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin, se spesialistreglene i indremedisin.

3. Obligatorisk sideutdanning
6 måneders tjeneste ved onkologisk avdeling som behandler lymfomer.

Kursutdanning

152 timer, herav 138 timer i følgende obligatoriske kurs:

  • Hematologi med hovedvekt på morfologi (27 timer)
  • Hemostase, blødningstilstander og tromboembolisk sykdom (30 timer)
  • Maligne lymfomer (16 timer)
  • Cytostatika (25 timer)
  • Maligne sykdommer, diagnostikk og behandling, inkludert stamcelletransplantasjon (40 timer)

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for blodsykdommer (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for blodsykdommer (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 17.06.2024