Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Morfologisk diagnostikk av blodsykdommer
  • Hemostase, blødningstilstander og tromboembolisk sykdom    
  • Maligne lymfomer    
  • Medikamentell kreftbehandling del I
  • Maligne blodsykdommer, diagnostikk og behandling inkludert stamcelletransplantasjon
  • Benigne blodsykdommer
  • Avansert hematologisk diagnostikk inkl blant annet væskestrømscytometri, molekylærpatologi og cytogenetikk. Persontilpasset medisin.

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

ProsedyreAntall
Tolkning av hematologisk scatterplot20
Aspirasjon av benmarg fra sternum og/eller crista iliaca med vurdering av utstryk100
Vurdering av perifert blodutstryk100
Benmargsbiopsi fra crista iliaca med fremstilling og morfologisk vurdering av rullepreparat30
Forordning av intravenøs infusjon av cytostatika20
Intratekal injeksjon av cytostatika og taking av spinalvæske til diagnostikk. Minimum halvparten på pasient, resterende på pasient eller simulator.10
Inspeksjon og vurdering av sentrale venekatetre10
Taking av celler fra blod og benmarg til supplerende histokjemiske og genetiske undersøkelser, immunfenotyping og vevstyping20

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 08.05.2023