Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk    
  • Hemostase, blødningstilstander og tromboembolisk sykdom     
  • Maligne lymfomer     
  • Medikamentell behandling av kreft og smerter - Cytostatika    
  • Maligne blodsykdommer, diagnostikk og behandling inkludert stamcelletransplantasjon
  • Benigne blodsykdommer (nytt kurs)
  • Avansert hematologisk diagnostikk inkl blant annet væskestrømscytometri, molekylærpatologi og cytogenetikk. Persontilpasset medisin. (nytt kurs)

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Prosedyre Antall
Tolkning av hematologisk scatterplot 20
Aspirasjon av benmarg fra sternum og/eller crista iliaca med vurdering av utstryk 100
Vurdering av perifert blodutstryk 100
Benmargsbiopsi fra crista iliaca med fremstilling og morfologisk vurdering av rullepreparat 30
Forordning av intravenøs infusjon av cytostatika 20
Intratekal injeksjon av cytostatika og taking av spinalvæske til diagnostikk 10
Inspeksjon og vurdering av sentrale venekatetre 10
Taking av celler fra blod og benmarg til supplerende histokjemiske og genetiske undersøkelser, immunfenotyping og vevstyping 20

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 31.08.2020