Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Morfologisk diagnostikk av blodsykdommer
  • Hemostase, blødningstilstander og tromboembolisk sykdom     
  • Maligne lymfomer     
  • Medikamentell behandling av kreft og smerter del I
  • Maligne blodsykdommer, diagnostikk og behandling inkludert stamcelletransplantasjon
  • Benigne blodsykdommer
  • Avansert hematologisk diagnostikk inkl blant annet væskestrømscytometri, molekylærpatologi og cytogenetikk. Persontilpasset medisin.

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Antall
Tolkning av hematologisk scatterplot 20
Aspirasjon av benmarg fra sternum og/eller crista iliaca med vurdering av utstryk 100
Vurdering av perifert blodutstryk 100
Benmargsbiopsi fra crista iliaca med fremstilling og morfologisk vurdering av rullepreparat 30
Forordning av intravenøs infusjon av cytostatika 20
Intratekal injeksjon av cytostatika og taking av spinalvæske til diagnostikk 10
Inspeksjon og vurdering av sentrale venekatetre 10
Taking av celler fra blod og benmarg til supplerende histokjemiske og genetiske undersøkelser, immunfenotyping og vevstyping 20

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 26.09.2022