Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - barnekirurgi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. Spesialistgodkjenning i generell kirurgi.

2. Tjeneste i grenspesialitet
3 års tjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i barnekirurgi.

Inntil 2 ½ år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i generell kirurgi, se spesialistreglene i generell kirurgi.

Søknad om spesialistgodkjenning i barnekirurgi kreves vedlagt attesterte operasjonslister på fastsatt skjema. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslistene.

Kursutdanning

100 timer, herunder følgende obligatoriske kurs:

  • Paediatric Urology (Cambridge)
  • Oxford Neonatal Surgery Course

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for barnesykdommer (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for barnekirurgi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 17.06.2024