Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Kurs i nyfødtkirurgi – Oxford kurs arrangert av British Association of Pediatric surgeons
  • Kurs i urologi – Cambridge kurs arrangert av British Association of Pediatric surgeons eller European Association of Pediatric Surgeons
  • Kasuistikkbasert nyfødtkirurgi kurs
  • Kasuistikkbasert urologikurs
  • Kasuistikkbasert gastrokurs
  • Praktisk kurs i gastrointestinal kirurgi (eller tilsvarende kurs)

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Nyfødtkirurgi

(inkluderer barn tom 44 gestasjonsuke)

Prosedyre Førsteoperatør Assistent
Øsofagusatresi 3 3
Diafragmahernie 3 3
Operasjon for NEC, volvulus, tarmatresi, ileus o.l. 10 5
Lyskebrokk  5 5
Bukveggsdefekter 5 3
Peritonealt dialysekateter 2  
Stomi 10 5

Gastrokirurgi

Prosedyre Førsteoperatør Assistent
Brokk (inguinal, umbilical, ventral, evt andre) (Minst 5 laparoskopiske) 40  
Gastrostomi /jejunostomi (Minst 5 laparoskopisk assistert) 20  
Pylorushypertrofi 8 5
Colostomi/tynntarmstomi 20  
Appendektomi 20  
Diagnostisk/terapeutisk laparoskopi 15  
Appendikostomi 8 5
Endoluminal skopi 5 15
Operasjon for anorectal malformasjon eller Mb Hirshcsprung   5
Fundoplikasjon   5
Lever/galle/pancreasinngrep   5

Urologi

Prosedyre Førsteoperatør Assistent
Nyreinngrep (nefrektomi, heminefrektomi, nyrebekkenplastikk) 10 15
Hypospadi, epispade 10 10
Testisretensjon, hvorav 5 er 2. Seanse Fowler -Stephens 30  
Fimose , Circumcisjon 10  
Ureterreimplantasjon   3
Cystoskopi 30  
Cystometri 5  
Hydroceleoperasjon 10  
Injeksjonsbehandling ureter / uretra 5 5
Reseksjon av uretralklaffer   5
Operasjon for testistorsjon 3  
Operasjon for urininkontinens   3
Urachusanomali 3  
Flowmetri 10  

Thoraxkirurgi

Prosedyre Førsteoperatør Assistent
Thoraxdren 3  
Torakotomi ( kan inkludere nyfødte) 4  
Torakoskopi   2

Svulster

Prosedyre Førsteoperatør Assistent
Nevroblastom   2
Nyresvulst   2
Torakoskopi   1
Ovarialsvulst   3

Generell kirurgi

Prosedyre Førsteoperatør Assistent
Centralt venøst kateter 20 2

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 31.08.2020