Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Grunnkurs modul 1
  • Grunnkurs modul 2
  • Grunnkurs modul 3
  • Grunnkurs modul 4
  • Grunnkurs modul 5
  • Psykofarmakologi
  • Nevropsykiatri

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Terapeutiske metoder:

Prosedyre Antall
Gjennomført 2-årig godkjent psykoterapiutdanning i valgt metode  
Legen har fått minimum 105 timer psykoterapiveiledning, der de første 40 timene defineres som "grunnleggende relasjonell forståelse" 105
Individuell psykoterapi langtidsterapi (>30 timer) 1
Individuell psykoterapi korttidsterapier 10
Familie- og nettverksterapi/prosessorientert familiearbeid 5
Psykoedukasjon 10

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 21.01.2021