Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Grunnkurs modul 1
  • Grunnkurs modul 2
  • Grunnkurs modul 3
  • Grunnkurs modul 4
  • Grunnkurs modul 5

Emnekurs: Er ikke nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet, men nyttige kurs som kan bidra til å oppnå læringsmål

  • Emnekurs i psykofarmakologi
  • Emnekurs i nevropsykiatri

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Terapeutiske metoder:

Prosedyre Antall
Gjennomført 2-årig godkjent psykoterapiutdanning i valgt metode  
Legen har fått minimum 105 timer psykoterapiveiledning, der de første 40 timene defineres som "grunnleggende relasjonell forståelse" 105
Individuell psykoterapi langtidsterapi (>30 timer) 1
Individuell psykoterapi korttidsterapier 10
Familie- og nettverksterapi/prosessorientert familiearbeid 5
Psykoedukasjon 10

Først publisert: 18.02.2019