Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kliniske læringsmål

Velg tema

Affektive symptomer og bipolar lidelse

Akutt pediatri

Angstlidelser

Behandling og psykososiale tiltak

Depresjon

Emosjonelle reaksjoner og adferdsforstyrrelser

Ernæring

Gastroenterologi og nefrologi

Generell klinisk kompetanse

Genetikk og metabolske sykdommer

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Grunnleggende pediatri

Hyperkinetiske forstyrrelse

Intoksikasjoner

Helsefremmende og samfunnsmedisinsk arbeid

Juridisk og faglig rammeverk

Kardiologi

Kommunikasjon og samhandling

Ledelse

Neonatalogi

Nevrologi

Nysyke pasienter med mistenkt psykose

Psykisk utviklingshemming

Psykose

Rus og avhengighet

Sosialpediatri

Sped- og småbarnsforståelse 0-3 års alder

Spesialisert undersøkelse og vurdering

Spesifikk klinisk kompetanse

Spesifikke utviklingsforstyrrelser

Tvangslidelser

Tics og Tourettes syndrom

Ungdomsmedisin

Utredning og behandling av pasienter innen området transkulturell psykiatri

Voldsrisiko - farlighetsvurdering

Vurdering av suicidfare

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 22.06.2022