Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs
 • Anestesi og perioperativ medisin
 • Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering
 • Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi
 • Obstetrisk anestesi og analgesi
 • Smertebehandling
 • Ultralyd for anestesileger
 • Intensivmedisin (voksne)
 • Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin 
 • Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling 

 

Beskrivelse av kurs og tilknyttede læringsmål:

Kursnavn  Anbefalt kursrekkefølge Læringsmål kurset er koblet til i Dossier/Kompetanseportalen
Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs
inkl farmakologi
I løpet av det første året av spesialiseringen 001, 006, 010, 011, 012, 013, 022, 023, 028, 029, 034, 035, 038, 039, 048, 052, 053, 054, 055, 059, 084, 092, 096, 097, 135
002, 003, 004, 056, 118, 119
Anestesi og perioperativ medisin
inkl farmakologi
I løpet av det første året av spesialiseringen 001, 017, 049, 050, 051, 054, 056, 072, 074, 077, 078, 079, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
030, 061, 075
Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering   006, 028, 029, 030, 052, 053, 055, 059, 072, 096, 097, 098, 099, 100
003, 057, 058
Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi inkl farmakologi   001, 002, 003, 004, 007, 008, 011, 016, 017, 019, 027, 028, 083, 081, 084, 091, 092, 093, 094, 095
Obstetrisk anestesi og analgesi  

035, 039, 049, 069, 070, 071, 111

Smertebehandling   087, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Ultralyd for anestesileger   001, 024, 025, 026, 027, 031, 066, 067
Intensivmedisin (voksne) På slutten av spesialiseringen 020, 077, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 090, 092, 093, 094, 096, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 141
Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin På slutten av spesialiseringen 022, 023, 034, 035, 036, 037, 075, 076, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 096, 097, 098, 101, 103, 104, 105, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 124
Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling På slutten av spesialiseringen 010, 011, 012, 013, 014, 015, 021, 028, 029, 030, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 074, 077, 078, 079, 135

 

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Akuttmedisin

Prosedyre Totalt antall Merknader
Elektrokonvertering av arytmi 5  
Avansert hjerte-/lungeredning (AHLR) 20  
Nyfødtresusitering 3  
Mottak av traumepasient
 (hvorav minst 5 pasienter skal være tatt imot på et regionalt traumesenter. Minimum 5 pasienter skal ha alvorlighetsgrad etter injury severity score (ISS) > 15.)
15  
Transport av kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus 10  
Anleggelse av sentralvenøs tilgang med ultralydveiledning 40  
Deltagelse i katastrofeøvelse eller reel bredskapssituasjon med masseskade. 1  

Anestesi og perioperativ medisin

Prosedyre Totalt antall Merknader
Endotracheal intubasjon 500 50 intubasjoner skal være hurtig innledninger.
Våken intubasjon med fiberoptisk bronkoskop 3  
Nød cricothyrotomi/nødtracheotomi 1 simulering  
Anestesi 1500 Tilstede under hele anestesiforløpet ved 100 anestesier.
Laparoskopi 30  
Spinal anestesi 100  
Plexus brachialis blokader ultralydveiledet 30  
Andre perifere nerveblokader på over og underextremitet, ultralydveiledet 30  
Ortopediske inngrep 130 30 ved protesekirurgi i store ledd
Epidural eller spinal analgesi ved vaginal fødsel 50  
Anestesi til keisersnitt 30 15 ved akutte keisersnitt
Anestesi til øre-, nese- og halsinngrep 80 • 40 til barn under 10 år
• 20 ved kirurgi som krever delt luftvei, herunder 5 rigide bronkoskopier.
Anestesi utført utenfor operasjonsavdelingen 20  
Anestesi til barn mellom 1 og 10 år 200 50 til barn under 5 år
Anestesi til barn under 1 år 10  
Anestesi ved nevrokirurgi inkl. intervensjonsradiologi 30 10 ved kraniotomi
Anestesi ved hjerteinngrep 15 5 ved perkutane prosedyrer (f.eks. TAVI)
Anestesi ved karkirurgi på aorta/store kar 15 5 ved åpne karinngrep 
Anestesi ved thoracotomi og thoracoskopi 8  

Intensivmedisin

Prosedyre Totalt antall Merknader
Mottakelse av intensivpasient/oppstart av intensivbehandling 50 Hvorav 5 barn.
Inkludert:
    • Alvorlige traumer
    • Sepsis
    • Akutt sirkulasjonssvikt (inklusiv hjertestans)
    • Akutt respirasjonssvikt med behov for ventilasjonsstøtte
    • Akutt endret bevissthet (dypt bevisstløse pasienter)
Intensivmedisinsk behandlingsforløp 75 5 barn under 10 år
Nedtrapping av livsforlengende intensivbehandling/ withdrawal of life sustaining therapy (WLST) 3  
Transport av intensivpasient 10  
Hemodynamisk monitorering 30 Etablert monitorering og utført oppstartsmålinger hos 10 pasienter.
Respiratorbehandling 50 Etablert/startet opp behandling hos 15 pasienter.
Anleggelse av percutan tracheostomi 5 2 utført under supervisjon med LIS som hovedoperatør.
Kontinuerlig nyreerstattende behandling 10 Vært med på å starte opp behandlingen hos minimum 2 pasienter.
Monitorering og behandling ved forhøyet intrakranielt trykk (ICP) 10  
Intensivbehandling av barn under 10 år. 5  

Smertemedisin

Prosedyre Totalt antall Merknader
Behandling av akutte ikke-postoperative smerter 50 Følge opp 10 pasienter med minimum 2 tilsyn.
Epidural smertelindring 30 Pasientene skal være fulgt opp ved minimum 2 tilsyn.
Kontinuerlig intravenøs og/eller subcutan smertelindring 20  
Smertebehandling med perifert nervekateter 5  
Smertebehandling hos pasient som er under langvarig opioid-behandling, under legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har avhengighet for benzodiazepiner og/eller rusmiddelmisbruk. 15 2 pasienter skal være fulgt opp med minimum 2 tilsyn.
Smertebehandling med langvarig ikke-malign sykdom 5  
Smertebehandling ved malign sykdom 10 2 pasienter ha vært fulgt opp med minimum 2 tilsyn.

Kommentarer:

Kun enkelte inngrep kan føres under to overskrifter (men teller likevel ikke som mer enn en når det gjelder det totale antall inngrep/prosedyrer). Dette gjelder:

 • Regionalanestesi til fødende som kan føres opp både som regionalanestesi (for eksempel epidural) og som obstetriskanestesi.
 • ØNH-inngrep på barn kan føres både som barneanestesi under relevante alderskategori, og som anestesi ved ØNH-kirurgi/tannbehandling.
 • Invasive kateteteriseringsprosedyrer teller både som dette, og som anestesi under relevante kategori eller intensivpasient
 • Antall utførte intensivmedisinske prosedyrer: flere kategorier kan her være aktuelle for samme pasient. Minstekravet til hver prosedyre og til intensivmedisinske pasientbehandlinger (75) må likevel tilfredsstilles.
 • Kravene under akuttmedisin (resusitering og traumebehandling) kan telle både her og under annen relevant kategori (intensivmedisinsk pasientbehandling eller anestesi ved operasjon).

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 13.12.2021