Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs
 • Anestesi og perioperativ medisin
 • Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering
 • Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi
 • Obstetrisk anestesi og analgesi
 • Smertebehandling
 • Ultralyd for anestesileger
 • Intensivmedisin (voksne)
 • Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin 
 • Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling 

 

Beskrivelse av kurs og tilknyttede læringsmål:

Kursnavn Anbefalt kursrekkefølgeLæringsmål kurset er koblet til i Dossier/Kompetanseportalen
Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs
inkl farmakologi
I løpet av det første året av spesialiseringen001, 006, 010, 011, 012, 013, 022, 023, 028, 029, 034, 035, 038, 039, 048, 052, 053, 054, 055, 059, 084, 092, 096, 097, 135
002, 003, 004, 056, 118, 119
Anestesi og perioperativ medisin
inkl farmakologi
I løpet av det første året av spesialiseringen001, 017, 049, 050, 051, 054, 056, 072, 074, 077, 078, 079, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
030, 061, 075
Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering 006, 028, 029, 030, 052, 053, 055, 059, 072, 096, 097, 098, 099, 100
003, 057, 058
Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi inkl farmakologi 001, 002, 003, 004, 007, 008, 011, 016, 017, 019, 027, 028, 083, 081, 084, 091, 092, 093, 094, 095
Obstetrisk anestesi og analgesi 

035, 039, 049, 069, 070, 071, 111

Smertebehandling 087, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Ultralyd for anestesileger 001, 024, 025, 026, 027, 031, 066, 067
Intensivmedisin (voksne)På slutten av spesialiseringen020, 077, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 090, 092, 093, 094, 096, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 141
Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisinPå slutten av spesialiseringen022, 023, 034, 035, 036, 037, 075, 076, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 096, 097, 098, 101, 103, 104, 105, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 124
Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandlingPå slutten av spesialiseringen010, 011, 012, 013, 014, 015, 021, 028, 029, 030, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 074, 077, 078, 079, 135

 

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Akuttmedisin

ProsedyreTotalt antallMerknader
Elektrokonvertering av arytmi5 
Avansert hjerte-/lungeredning (AHLR)20 
Nyfødtresusitering3 
Mottak av traumepasient
 (hvorav minst 5 pasienter skal være tatt imot på et regionalt traumesenter. Minimum 5 pasienter skal ha alvorlighetsgrad etter injury severity score (ISS) > 15.)
15 
Transport av kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus (inkluderer også intensivpasienter)20 
Anleggelse av sentralvenøs tilgang med ultralydveiledning40 
Deltagelse i katastrofeøvelse eller reel bredskapssituasjon med masseskade.1 

Anestesi og perioperativ medisin

ProsedyreTotalt antallMerknader
Endotracheal intubasjon50050 intubasjoner skal være hurtig innledninger.
Våken intubasjon med fiberoptisk bronkoskop3 
Nød cricothyrotomi/nødtracheotomi1 simulering 
Anestesi1500Tilstede under hele anestesiforløpet ved 100 anestesier.
Laparoskopi30 
Spinal anestesi100 
Plexus brachialis blokader ultralydveiledet30 
Andre perifere nerveblokader på over og underextremitet, ultralydveiledet30 
Ortopediske inngrep13030 ved protesekirurgi i store ledd
Epidural eller spinal analgesi ved vaginal fødsel50 
Anestesi til keisersnitt3015 ved akutte keisersnitt, hvorav minimum 5 av disse i narkose
Anestesi til øre-, nese- og halsinngrep80
 • 40 til barn under 10 år
 • 20 ved kirurgi som krever delt luftvei​​​​​​
 • 20 øvrige/uspesifisert
Anestesi utført utenfor operasjonsavdelingen20 
Anestesi til barn, inkludert øre-, nese- og halsinngrep 200
 • Barn 0-1 år: 10 repetisjoner
 • Barn 1-3 år: 40 repetisjoner
 • ØNH <10 år: 40 repetisjoner
 • Øvrige barn <10 år (alle pasientkategorier: 110 repetisjoner
Anestesi ved nevrokirurgi inkl. intervensjonsradiologi3010 ved kraniotomi
Anestesi ved hjerteinngrep155 ved perkutane prosedyrer (f.eks. TAVI)
Anestesi ved karkirurgi på aorta/store kar155 ved åpne karinngrep 
Anestesi ved thoracotomi og thoracoskopi8 

Intensivmedisin

ProsedyreTotalt antallMerknader
Mottakelse av intensivpasient/oppstart av intensivbehandling50Inkludert:
  • Alvorlige traumer
  • Sepsis
  • Akutt sirkulasjonssvikt (inklusiv hjertestans)
  • Akutt respirasjonssvikt med behov for ventilasjonsstøtte
  • Akutt endret bevissthet (dypt bevisstløse pasienter)
Intensivmedisinsk behandlingsforløp75 
Nedtrapping av livsforlengende intensivbehandling/ withdrawal of life sustaining therapy (WLST)3 
Hemodynamisk monitorering30Etablert monitorering og utført oppstartsmålinger hos 10 pasienter.
Respiratorbehandling50Etablert/startet opp behandling hos 15 pasienter.
Anleggelse av percutan tracheostomi52 utført under supervisjon med LIS som hovedoperatør.
Kontinuerlig nyreerstattende behandling10Vært med på å starte opp behandlingen hos minimum 2 pasienter.
Monitorering og behandling ved forhøyet intrakranielt trykk (ICP)10 
Intensivmedisinske behandlingsforløp - barn10Inkluderer mottak, vurdering, oppstart, oppfølging og avslutning. Inkluderer minst 5 barn under 10 år.

Smertemedisin

ProsedyreTotalt antallMerknader
Behandling av akutte smerter50Dette inkluderer både postoperative og ikke-postoperative smerter. Følge opp 10 pasienter med minimum 2 tilsyn.
Epidural smertelindring30Pasientene skal være fulgt opp ved minimum 2 tilsyn.
Kontinuerlig intravenøs og/eller subcutan smertelindring20 
Smertebehandling med perifert nervekateter5 
Smertebehandling hos pasient som er under langvarig opioid-behandling, under legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har avhengighet for benzodiazepiner og/eller rusmiddelmisbruk.152 pasienter skal være fulgt opp med minimum 2 tilsyn.
Smertebehandling med langvarig ikke-malign sykdom5 
Smertebehandling ved malign sykdom102 pasienter ha vært fulgt opp med minimum 2 tilsyn.

Kommentarer:

Kun enkelte inngrep kan føres under to overskrifter (men teller likevel ikke som mer enn en når det gjelder det totale antall inngrep/prosedyrer). Dette gjelder:

 • Regionalanestesi til fødende som kan føres opp både som regionalanestesi (for eksempel epidural) og som obstetriskanestesi.
 • ØNH-inngrep på barn kan føres både som barneanestesi under relevante alderskategori, og som anestesi ved ØNH-kirurgi/tannbehandling.
 • Invasive kateteteriseringsprosedyrer teller både som dette, og som anestesi under relevante kategori eller intensivpasient
 • Antall utførte intensivmedisinske prosedyrer: flere kategorier kan her være aktuelle for samme pasient. Minstekravet til hver prosedyre og til intensivmedisinske pasientbehandlinger (75) må likevel tilfredsstilles.
 • Kravene under akuttmedisin (resusitering og traumebehandling) kan telle både her og under annen relevant kategori (intensivmedisinsk pasientbehandling eller anestesi ved operasjon).

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 14.09.2023