Barn og unge med høy eller moderat kariesrisiko bør få fissurforsegling i de permanente molarene

Tannlege eller tannpleier bør fissurforsegle permanente molarer hos barn og unge med høy eller moderat kariesrisiko, for å forebygge karies. Forseglingen bør utføres tidligst mulig etter erupsjon.

  • Vurdering om fissurforsegling skal utføres bør gjøres ved hver statusundersøkelse og konsultasjon. Ekstra innkalling bør begrenses. 
  • Fullstendig fuktighetskontroll er en forutsetning for godt resultat.
  • Fissurforseglete tenner bør kontrolleres ved hver konsultasjon og defekter bør forsegles for å opprettholde den forebyggende effekten.


Ved initialkaries i fissurer og fossae bør fissurforsegling benyttes som ikke-operativ behandling.

Fissurforsegling kan også benyttes i primære tenner ved høy kariesrisiko eller ved initialkaries i fissurer.