Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Kirurgisk behandling av lokalisert sykdom

Hovedbehandlingen for maligne ben- og bløtvevssvulster er kirurgisk fjerning av svulsten med adekvate marginer. Kirurgisk behandling av sarkomer hos barn følger de samme prinsipper som for voksne, med enkelte modifikasjoner. Det vises til «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn» (Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn: nasjonal faglig retningslinje, 2020).

6.1. Kirurgiske marginer

6.2. Bløtvevssarkom i ekstremiteter og trunkus

6.3. Abdominalt og retroperitonealt sarkom

6.4. Gynekologisk sarkom

6.5. Sarkom i mamma

6.6. Bensarkom

6.7. Kirurgi som en del av tverrfaglig og multimodal behandling

6.8. Sarkom i andre lokalisasjoner

Siste faglige endring: 28. februar 2022