Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.7. Kirurgi som en del av tverrfaglig og multimodal behandling

En betydelig andel sarkompasienter med lokalisert sykdom får multimodal behandling. Alle slike pasienter  skal vurderes og utredes i regi av et multidisiplinært team på sarkomsenter. I mange tilfeller vil det være behov for gjentatte diskusjoner på multidisiplinært møte, f.eks. i forbindelse med preoperativ evaluering og gjennomgang av operasjonspreparat. Det er ofte komplekse vurderinger, der mange hensyn skal veies mot hverandre, og der er en stor grad av individualisering er nødvendig. Det er således vanskelig å legge entydige føringer for slike vurderinger.

Sarkomer kan oppstå i alle anatomiske lokalisasjoner. Det betyr at det er flere kirurgiske spesialiteter (f.eks. ortopeder, gastrokirurger, nevrokirurger, thorakskirurger og ØNH-kirurger) som kan være involverte i behandling av sarkompasienter.

Siste faglige endring: 28. februar 2022