Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.8. Sarkom i andre lokalisasjoner

Sarkom kan oppstå i enhver anatomisk lokalisasjon. Kirurgisk behandlingen av sarkomer i andre lokalisasjoner vil ikke bli omtalt spesielt, men skal som hovedregel følge de samme prinsipper som for de lokalisasjoner som er omtalt. I enkelte lokalisasjoner kan tilstrekkelig margin være vanskelig å oppnå, f.eks. i hode/hals, og terskelen bør i slike situasjoner være lav for multidisiplinær diskusjon på tvers av helseregioner.

Anbefalinger:

  • Kirurgi er standard behandling for de fleste lokaliserte bløtvevssarkomer og bensarkomer.
  • Ekstremitetsbevarende kirurgi anbefales som hovedregel ved ekstremitetslokaliserte sarkomer.
  • Ved abdominale, retroperitoneale og gynekologiske sarkomer tilstrebes operasjon med makroskopisk og mikroskopisk frie marginer uten tumorruptur.
  • Preoperativ planlegging og utredning av pasienter med sarkom skal foretas innen multidisiplinært team på et sarkomsenter
  • Preoperativ behandling av bløtvevssarkomer vurderes individuelt på bakgrunn av tumorlokalisasjon, operabilitet og histologisk diagnose.
  • Hjelpemidler som peroperativ komputernavigasjon eller individuelle 3D-printede reseseksjonsmaler anbefales ved operasjoner på bekkenskjelett.

Siste faglige endring: 28. februar 2022