Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Bløtvevssarkom i ekstremiteter og trunkus

Primærtumor bør fjernes kirurgisk uten at den åpnes og omgivelsene kontamineres (Enneking, Spanier, & Goodman, 1980). Planleggingen skal baseres på klinisk og radiologisk utredning. Ingen absolutte retningslinjer for type kirurgi, dens omfang eller for type rekonstruksjon kan gis. Det anbefales liberal bruk av rotasjonslapper eller andre typer vaskulære lapper. Dette er spesielt viktig når det planlegges adjuvant strålebehandling (A. M. Davis et al., 2005; C. H. Gerrand et al., 2003; O'Sullivan et al., 1999).

Dersom et ekstremitetslokalisert bløtvevssarkom vurderes som inoperabel, og det er indikasjon for amputasjon, bør en vurdere preoperativ ILP, kjemoterapi eller strålebehandling. I noen tilfeller kan tumor da skrumpe og tillate ekstremitetsbevarende kirurgi (Eggermont, de Wilt, & ten Hagen, 2003; H. G. Smith et al., 2015).

Etter inngrepet bestemmes den kirurgiske margin av kirurgen, men veiledet av patologens makro- og mikroskopiske undersøkelse som angitt i Kirurgiske marginer.

Siste faglige endring: 28. februar 2022