Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Oppfølging

Det er ingen internasjonal konsensus vedrørende postoperativ oppfølging.

Det er ikke funnet økt total overlevelse ved å påvise tidlige residiv. Strukturerte kontroller gir imidlertid økt overlevelse sammenlignet med fravær av oppfølging (Beisland et al., 2016; Capitanio et al., 2020; Dabestani et al., 2019).

Litteraturen anbefaler å avslutte kontrollene når risiko for død av annen årsak overstiger risiko for død av nyrecancer (Stewart-Merrill et al., 2015). Eksempelvis har pasienter i lavrisiko­grup­pen med Charlson comorbidity index (mdcalc.com) ≥2, høyere risiko for annen dødsårsak enn residiv av nyrecancer allerede 1 mnd. etter operasjonen uavhengig av alder.

Oppfølging av pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling for nyrecellekarsinom er todelt:

  1. Første kontroll søker å avdekke tidlige postoperative komplikasjoner. Blodtrykk og nyre­funksjon må også kontrolleres. Spesielt fokus bør rettes mot pasienter med nyresvikt, diabetes, karsykdom og overvekt.
  2. Senere kontroller rettes mot påvis­ning av residiv eller metastatisk sykdom. 80 % av metas­tasene oppstår de første to årene etter kirurgi, og 75–85 % innen fem år. Metastaser etter 10 år er sjeldne, men forekommer (Beisland et al., 2004; Ljungberg et al., 1999; McNichols et al., 1981).

10.1. Risikoscoring hos pasienter operert for nyrecellecarcinom

10.2. Anbefalt oppfølging etter risikostratifisering

10.3. Oppfølging av pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom

10.4. Seneffekter etter behandling for nyrecellekarsinom

10.5. Oppfølging av personer med arvelig betinget økt risiko for nyrekreft

Siste faglige endring: 24. april 2023