Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.1. Risikoscoring hos pasienter operert for nyrecellecarcinom

Risiko for tilbakefall av sykdom avhenger av flere faktorer, og kontrollopplegg bør individua­liseres og differensieres i henhold til slik risikostratifisering. Vanligst i dag er UISS/Leibovich score (link.springer.com) der pasienter deles inn i lav, medium eller høy risiko for residiv eller metastaser (Klatte et al., 2018). Denne gjelder primært ved klarcellet nyrecellekarsinom, men brukes for både papillære og kromofobe svulster (Beisland et al., 2015a; Leibovich et al., 2003; Leibovich et al., 2018).

Tabell 10.1
Primærtumor stadiumpT1a0
 pT1b2
 pT23
 pT3-44
Størrelse< 10 cm0
 >10 cm1
LymfeknutestadiumN0<0
 N12
Kjernegrad1-20
 31
 43
TumornekroseIkke Nekrose0
 Nekrose til stede1
Tabell 10.1.2
RisikoscoreUISS/Leibovich
Lav0-2 poeng
Medium3-5 poeng
Høy6-11 poeng

Tabellen er basert på Fuhrman klassifisering, og er fortsatt i klinisk bruk.

Siste faglige endring: 24. april 2023