Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.3. Oppfølging av pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom

Pasienter som får medikamentell behandling for metastatisk nyrecellekarsinom, følges av onkolog og eventuelt kreftsykepleier i samarbeid med pasientens fastlege. Oppfølgingen er individualisert (se fastlegens rolle ved kreft).

Den medikamentelle behandlingen kan gi et stort spekter av bivirkninger fra mange organ­system og krever regelmessige kliniske kontroller og blodprøvekontroller. Oppfølging og behandling av bivirkninger bør skje i samarbeid mellom onkolog, fastlege og eventuelt sykepleier i poliklinikk. Se avsnitt Bivirkninger av medikamentell behandling.

Pasienter som er under aktiv tumorrettet behandling evalueres vanligvis hver 3.-4. måned. Evalueringen bør inkludere vurdering av klinisk respons, bivirkninger samt radiologiske undersøkelser.

Etter avslutning av tumorrettet behandling anbefales ikke rutinemessige bildeundersøkelser, men dette vurderes individuelt på bakgrunn av symptomer. Disse pasientene følges ofte av fastlege i samarbeid med palliativ team og/eller lokalsykehus og henvises til urolog eller onkolog ved behov.

Siste faglige endring: 24. april 2023