Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.2. Anbefalt oppfølging etter risikostratifisering

Tabell 10.2: CT: CT thorax/abdomen
 6 uker3 mnd6 mnd1 år1.52345710
Lavx  CT  CT CT  
Mediumx CTCT CTCTCTCTCTCT
HøyxCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT

(Ljungberg et al., 2022c)

I tillegg anbefales årlig blodprøver (Hb, kreatinin inkl. eGFR, CRP, SR, ALP, LD og kalsium). Vurder hyppigere kontroller ved nyresvikt.

Ved mye komorbiditet eller hos eldre pasienter anbefales kontrollene avsluttet etter 3 år ved lavrisiko og 5 år i medium risikogruppe. Ved positive marginer eller reseksjon av tumorer > 7 cm anbefales oppfølging tilsvarende en risikogruppe høyere.

Kontroll ved aktiv overvåking

Første kontroll etter 6 – 12 mnd. Deretter kontroller årlig eller hvert annet år. Kontrollene fortsetter til pasienten ikke lenger anses operabel eller har kort forventet levetid.

Se også avsnitt Aktiv overvåking (AS).

Kontroll etter ablativ behandling

Første kontroll etter 6 måneder og deretter årlige kontroller, vanligvis følges de i inntil 5 år. Ved residiv kan reablasjon eller kirurgi vurderes.

Kontroll av Bosniak cyster

Vanligvis kan kontroller avsluttes etter 5 år, men kontrollforløp for cystiske nyrelesjoner vurderes individuelt avhengig av alder og tilleggssykdommer:

Kontroller
Bosniak IIngen kontroller
Bosniak IIF1, 3 og 5 år. Hvis klassifikasjonen endres underveis følges pasienten videre i tråd med den nye klassifiseringen
Bosniak IIIVurderes for aktiv overvåking eller behandling
Bosniak IVVurderes for behandling

Endring i morfologi over tid har trolig den største prediktive verdien. Økende septa- eller vegg­tykkelse eller tilkommet nodularitet tolkes som progresjon (Schoots et al., 2017). Cystens størrelse i seg selv er ikke en prognostisk faktor for malignitet. Hvis man ønsker å kontrollere videre med MR, er det fordelaktig å utføre en baseline MR umiddelbart etter den diagnostiske flerfase CT.

Siste faglige endring: 24. april 2023