Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.4. Fastlegens rolle

Fastleger har ikke vært involvert i denne utgaven av handlingsprogrammet. Se mer om fastlegens rolle ved kreft.

Se avsnittene SymptomerUtredningAnbefalt oppfølging etter risikostratifisering og Oppfølging av pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom for oppfølging av pasienter som er henholdsvis kurativt behandlet og har metastatisk nyrecellekreft.

Siste faglige endring: 24. april 2023