Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Utredning

Det er nødvendig med grundig anamnese og generell klinisk undersøkelse inkludert buk og lymfeknutestatus. Funksjonsstatus og komorbiditet må også kartlegges, da det har betydning for utredning, behandling og prognose. Objektive verktøy er anbefalt, for eksempel ECOG/​Karnofsky (Karnofsky score for performance status calculator, 2016; Oken et al., 1982). De fleste svulster er ikke palpable og klinisk undersøkelse gir ofte lite funn. Et hurtig utviklet varicocele kan i noen tilfeller være forårsaket av en retroperitoneal svulst med endret venøs drenasje. Ved mistanke om metastatisk sykdom, tas egnede radiologiske undersøkelser.

Se også Fastlegens rolle ved kreft.

Ved funn av metastatisk sykdom anbefales risikoskåring i henhold til IMDC (mdcalc.com) (International Metastatic RCC Database Consortium) Risk Score for RCC (Heng-kriterier) (Heng et al., [s.a.]; Heng et al., 2014) (Se avsnitt Risikogrupper etter International Metastatic RCC Database Consortium (IMDC)).

Laboratorieundersøkelser

Det finnes ingen spesifikke tumormarkører. Laboratorieprøver tas for å kartlegge nyrefunksjon, hematologiske verdier, samt prøver som kan indikere metastatisk sykdom (SR, CRP, kalsium, ALP). Laboratorieundersøkelser er også nødvendig for risikoklassifisering ved metastatisk sykdom. Analyse av urin, eventuelt med cytologisk vurdering, kan være aktuelt ved mistanke om urotelial etiologi.

Siste faglige endring: 24. april 2023