Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Symptomer

De fleste nyresvulster er asymptomatiske før sykdommen er langtkommet. Den klassiske triaden med flankesmerter, hematuri og palpabel svulst sees kun hos omtrent 5 % av pasien­tene og er assosiert med aggressiv sykdom. Symptomer ved nyrekreft skyldes oftest lokal vekst, blødninger eller fjernmetastaser (hoste/skjelettsmerter). Omtrent 30 % av pasientene med symptomatisk nyrecellekreft har paraneoplastiske syndromer i form av anemi, forhøyet senknings­reaksjon (SR), hypertensjon, vekttap, polycytemi eller hyperkalsemi.

De vanligste lokalisa­sjoner for fjernmetastaser er lunger, lymfeknuter, skjelett, lever, binyre, hud og hjerne. Metas­tatisk sykdom foreligger sjelden ved små nyretumorer (< 4 cm).

Opp mot 70 % av nyrekrefttilfellene oppdages tilfeldig i forbindelse med billeddiagnostikk av annen årsak (Vasudev et al., 2020).

Siste faglige endring: 24. april 2023