Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Fastlegens arbeid og ansvar ved melanom

2.1. Fastlegens rolle i forebygging av melanom

2.2. Fastlegens rolle i diagnostikk og henvisning til pakkeforløp ved melanom

2.3. Fastlegens rolle for pasienter som er i aktiv behandling

2.4. Fastlegens rolle for pasienter som er i kontrollopplegg etter behandling for melanom

2.5. Fastlegens rolle for pasienter som har avsluttet oppfølging for melanom på sykehus/hudlege

2.6. Fastlegens rolle for overlevere etter melanom

2.7. Fastlegens arbeid med palliasjon og omsorg ved livets slutt for pasienter med melanom

Siste faglige endring: 05. juli 2023