Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.7. Fastlegens arbeid med palliasjon og omsorg ved livets slutt for pasienter med melanom

I denne fasen mottar mange pasienter behandling på sykehus, dels for symptomlindring, dels for livsforlengelse. Parallelt følges pasientene av fastlege og øvrig kommunehelsetjeneste. For fastlegen er det i denne fasen viktig å kjenne til alarmsymptomer knyttet til alvorlige komplikasjoner ved melanom, som hovedsakelig skyldes komplikasjoner pga. metastasenes lokalisering eller bivirkninger av medikamentell behandling.

Palliasjon og omsorg ved livets slutt for kreftpasienter må for øvrig tilpasses den enkeltes kliniske situasjon og behov.

For mer informasjon, les Fastlegens rolle ved kreft.

Siste faglige endring: 05. juli 2023