Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.3. Fastlegens rolle for pasienter som er i aktiv behandling

Fastlegens rolle i denne fasen vil variere, alt etter pasientens kliniske situasjon, livssituasjon og avstand til sykehus.

Fastlegen bør bidra etter pasientens ønsker og behov:

 • Smerter og komplikasjoner etter kirurgi.
 • Vite om bivirkninger av immunbehandling, og henvise til kreftavdelingen for råd og håndtering.
 • Justere smerte- og kvalmebehandling.
 • Gi råd om ernæring.
 • Avdekke eventuell tromboembolisk sykdom.
 • Avdekke alvorlige, akutte komplikasjoner ved behandling, og henvise til sykehus i pakkeforløp føflekkreft ved mistanke om:
  • Lokoregionaltresidiv
  • Fjernmetastaser

Fastlegen kan bidra i behandling av angst, depresjon og andre psykiske plager, samt søvn­vansker. Fastlegen kan også bidra til ivaretagelse av berørte familiemedlemmer, herunder eventuelle barn, og samarbeide med hjemmetjeneste der dette er aktuelt. Henvisning til vardesenter kan også gjøres av fastlegen.

Fastlegens rolle i denne fasen vil variere avhengig av pasientens kliniske situasjon, livssituasjon og avstand til sykehus.

Fastlegen bør bidra etter pasientens ønsker og behov:

 • Smerter og komplikasjoner etter kirurgi
 • Avdekke alvorlige, akutte komplikasjoner ved behandling
 • Vite om bivirkninger av immunbehandling, og henvise til kreftavdelingen for råd og håndtering
 • Avdekke eventuell tromboembolisk sykdom
 • Justere smerte- og kvalmebehandling
 • Gi råd om ernæring
 • Henvise til sykehus ved mistanke om:
  • >
  • Lokoregionalt residiv
  • Fjernmetastaser

Fastlegen kan bidra i behandling av angst, depresjon og andre psykiske plager, samt søvnvansker. Fastlegen kan også bidra til ivaretagelse av berørte familiemedlemmer, herunder eventuelle barn, og samarbeide med hjemmetjeneste der dette er aktuelt. Henvisning til vardesenter kan også gjøres av fastlegen.

Siste faglige endring: 05. juli 2023